Llibre dels Àngels / Glossari B


Babilònia

Els noms dels mesos coincideixen amb els dels àngels.

Bíblia

| querubins | serafins | principats | potestats | dominacions | virtuts | trons | arcàngels |

| Gabriel | Miquel | Rafael |

Llibre d'Enoc: Raguel, Saragael, Zutel, Rufael, Fanuel

Apocalipsi d'Esdras: Gabulethon, Aker, Arphugitonos, Beburos, Zebuleón

Surjan, Urjan, Oriel, Arsajalaljur