Primera | Anterior | Siguiente | Última | Índice

Biblioteca SJ1: Matèries
MatèriesCitacióAutor(s)TítolLlocEditorial
Llengua catalana gramàtica exercicisNivellD 2001Diversos autorsNivell D. Llengua catalana (solucionari)BarcelonaCastellnou
Llengua catalana gramàtica exercicisSom-hi2 1983Diversos autorsSom-hi! Català per a adults 2on nivellBarcelonaBarcanova
Llengua catalana gramàtica exercicisTrèvol1L 1993Diversos autorsTrèvol 1. Llengua. Primer nivell de llengua catalana (BUP, FP, Adults)BarcelonaEditorial Empúries / Publicacions de la Universitat de Barcelona
Llengua catalana gramàtica exercicisTrèvol2L 1993Diversos autorsTrèvol 2. Llengua. Primer nivell de llengua catalana (BUP, FP, Adults)BarcelonaEditorial Empúries / Publicacions de la Universitat de Barcelona
Llengua catalana gramàtica exercicisValSup 2001Diversos autors: Núria Brugarolas + Carles Cortés + M. Jesús Francés + Leandre Ivorra + Rosa Nebot + Vicent J. SantamariaValencià SuperiorValènciaCastellnou
Llengua catalana gramàtica exercicisValSup 2002Diversos autors: Núria Brugarolas + Carles Cortés + M. Jesús Francés + Leandre Ivorra + Rosa Nebot + Vicent J. SantamariaValencià Superior. SolucionariValènciaCastellnou
Llengua catalana gramàtica manualGramatiCard 1995Montserrat Alegre + Antoni Benedico + Josep M. Hidalgo + Miquel MeliàGramatiCard: Totes les regles de la gramàtica catalanaBarcelonaCastellnou Edicions (Grup Hermes Editora General SA)
Llengua catalana gramàtica mètodeDigui1a 1984Marta Mas + Joan Melcion + Rosa Rosanas + M. Helena VergésDigui, digui.. Curs de català per a no-catalanoparlants adults, 1BarcelonaPublicacions de l'Abadia de Montserrat + Enciclopèdia Catalana SA + Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Llengua catalana gramàtica mètodeDigui1b 1984Marta Mas + Joan Melcion + Rosa Rosanas + M. Helena VergésDigui, digui.. Curs de català per a no-catalanoparlants adults, 1: Llibre d'exercicisBarcelonaPublicacions de l'Abadia de Montserrat + Enciclopèdia Catalana SA + Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Llengua catalana gramàtica normativaRuaix2 1993Josep Ruaix i VinyetEl català, 2. Morfologia i sintaxiMoiàRuaix
Llengua catalana gramàtica normativaValor 1984Enric ValorTemes de correcció lingüísticaValènciaTres i Quatre
Llengua catalana històriaBadia 1981Antoni M. Badia i MargaritLa formació de la llengua catalana. Assaig d'interpretació històricaBarcelonaPublicacions de l'Abadia de Montserrat
Llengua catalana històriaCoromines 1978aJoan CorominesLa llengua catalana en els seus textos, 1BarcelonaCurial
Llengua catalana històriaCoromines 1978bJoan CorominesLa llengua catalana en els seus textos, 2BarcelonaCurial
Llengua catalana històriaFerrando 1980Antoni Ferrando FrancésConsciència idiomàtica i nacional dels valenciansValènciaInstitut de Filologia Valenciana
Llengua catalana històriaMartí + Moran 1986Joan Martí i Castell + Josep Moran, editorsDocuments d'història de la llengua catalana. Dels orígens a FabraBarcelonaEditorial Empúries


Llengua catalana història normativa s20Borràs 1982Joan Ramon BorràsLes normes de l'Acadèmia. Anàlisi d'una aberracióValènciaTres i Quatre
Llengua catalana història normativa s20Moragon 1982aFrancesc Pérez MoragonL'Acadèmia de Cultura Valenciana. Història d'una aberracióValènciaTres i Quatre
Llengua catalana història normativa s20Moragon 1982bFrancesc Pérez MoragonLes Normes de CastellóValènciaTres i Quatre
Llengua catalana lexicografiaBruguera 1996Jordi BrugueraDiccionari etimològicBarcelonaEnciclopèdia Catalan
Llengua catalana lexicografiaDLC 1995Institut d'Estudis CatalansDiccionari de la llengua catalanaBarcelona + Palma de Mallorca + ValènciaEdicions 3 i 4 + Edicions 62 + Editorial Moll + Enciclopèdia Catalana + Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Llengua catalana lexicografiaFerrer 1985Francesc Ferrer PastorDiccionari generalValènciaImpremta Fermar
Llengua catalana lexicografiaGDLC 1998Diversos autorsGran diccionari de la llengua catalanaBarcelonaEnciclopèdia Catalana
Llengua catalana lexicografiaLèxic1 1993Diversos autorsLèxic, 1. Exercicis autocorrectius d'ampliació de vocabulariVicEumo / Bullent
Llengua catalana lexicografiaLèxic2 1993Diversos autorsLèxic, 2. Exercicis autocorrectius d'ampliació de vocabulariVicEumo / Bullent
Llengua catalana lexicografiaLèxic3 1993Diversos autorsLèxic, 3. Exercicis autocorrectius d'ampliació de vocabulariVicEumo / Bullent
Llengua catalana lexicografiaRomeu 1977Xavier RomeuBreu diccionari ideològic amb correspondència castellanaBarcelonaTeide
Llengua catalana lexicografiaSabater 1990Ernest SabaterDiccionari ideològicBarcelonaBarcanova
Llengua catalana lexicografia argotPomares 1997Joaquim PomaresDiccionari del català popular i d'argotBarcelonaEdicions 62
Llengua catalana lexicografia complementàriaLópez del Castillo 1998Lluís López del CastilloDiccionari complementari del català normatiuBarcelonaEdicions 62
Llengua catalana lexicografia diccionarisDCsCt 1985Jordi Vigué, directorDiccionari Castellà-CatalàBarcelonaEnciclopèdia Catalana
Llengua catalana lexicografia enciclopèdiaGEC09 1981Diversos autorsGran Enciclopèdia Catalana, 09: Keg-mesaBarcelonaEnciclopèdia Catalana, SA
Llengua catalana lexicografia etimologiaDECLC01 1980Joan Coromines + Joseph Gulsoy + Max CahnerDiccionari etimològic i complementari de la llengua catalana,I: A-BLBarcelonaCurial + La Caixa
Llengua catalana lexicografia etimologiaDECLC02 1981Joan Coromines + Joseph Gulsoy + Max CahnerDiccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, II: BO-CUBarcelonaCurial + La Caixa
Llengua catalana lexicografia etimologiaDECLC03 1982Joan Coromines + Joseph Gulsoy + Max CahnerDiccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, III: D-FIBarcelonaCurial + La Caixa
Llengua catalana lexicografia etimologiaDECLC04 1984Joan Coromines + Joseph Gulsoy + Max CahnerDiccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, IV: FL-LIBarcelonaCurial + La Caixa
Llengua catalana lexicografia etimologiaDECLC05 1985Joan Coromines + Joseph Gulsoy + Max CahnerDiccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, V: LL-NYBarcelonaCurial + La Caixa
Llengua catalana lexicografia etimologiaDECLC06 1995Joan Coromines + Joseph Gulsoy + Max CahnerDiccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, VI: O-QUBarcelonaCurial + La Caixa
Llengua catalana lexicografia etimologiaDECLC07 1987Joan Coromines + Joseph Gulsoy + Max CahnerDiccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, VII: R-SOFBarcelonaCurial + La Caixa
Llengua catalana lexicografia etimologiaDECLC08 1988Joan Coromines + Joseph Gulsoy + Max CahnerDiccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, VIII: SOG-UXBarcelonaCurial + La Caixa
Llengua catalana lexicografia etimologiaDECLC09 1991Joan Coromines + Joseph Gulsoy + Max CahnerDiccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, IX: V-ZUMBarcelonaCurial + La Caixa
Llengua catalana lexicografia etimologiaDECLC10 2001Joan Coromines + Joseph Gulsoy + Max Cahner + Joan Ferrer + Josep Ferrer + Joan PujadasDiccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, X: Suplement + ÍndexBarcelonaCurial + La Caixa
Llengua catalana lexicografia exercicisValor + Serrano 1993Enric Valor + Rosa SerranoPràctiques de llengua, 6: Expressions peculiars de la llengua: locucions i frases fetesValènciaTàndem
Llengua catalana lexicografia modismesBalbastre 1977Josep Balbastre i FerrerNou recull de modismes i frases fetes: català-castellà, castellà-catalàBarcelonaEditorial Pòrtic
Llengua catalana lexicografia modismesRaspall + Martí 1984Joana Raspall + Joan MartíDiccionari de locucions i frases fetesBarcelonaEdicions 62
Llengua catalana lexicografia modismesRaspall + Martí 1995Joana Raspall + Joan MartíDiccionari de locucionsBarcelonaEdicions 62
Llengua catalana lexicografia ortografia fonèticaBruguera 1990Jordi BrugueraDiccionari ortogràfic i de pronúnciaBarcelonaEnciclopèdia Catalana
Llengua catalana lexicografia s20Ayza 1981Alfred Ayza RocaEl món mariner de Peníscola. Paraules i cosesValènciaInstitut de Filologia Valenciana
Llengua catalana lexicografia verbsDUVC 1999Jordi Ginebra + Anna MontserratDiccionari d'ús dels verbs catalans. Règim verbal i canvi i caiguda de preposicionsBarcelonaEdicions 62
Llengua catalana lexicografia vocabulariVocabulari1 1993Badia i altres1r quadern autocorrectiu de vocabulariVic+PicanyaEumo+Bullent
Llengua catalana lexicografia vocabulariVocabulari2 1994Badia i altres2n quadern autocorrectiu de vocabulariVic+PicanyaEumo+Bullent
Llengua catalana lexicografia vocabulariVocabulari3 1994Badia i altres3r quadern autocorrectiu de vocabulariVic+PicanyaEumo+Bullent
Página 31Domingo, 22 de Febrero de 2004


Primera | Anterior | Siguiente | Última | Índice

Publicado mediante Lotus® Approach®