La Terra d'Enlloc / Poesia

Salvador Jàfer

6.3. [NO] NAVEGANT OBSCUR (1984-1986)


3. Catalunya i la lluna

Als xiquets de Catalunya

  1. Cançoneta joglaresca
  2. La lluna, la pruna
  3. La roda del joc
  4. Cant de lli
  5. Màtria i lluna

CANÇONETA JOGLARESCA

Qui cantaria   si pogués
amb rima fresca    i el cor pres,
saltant el temps   que ara passa,
una cançó   nova, novella
allà a la plaça.


LA LLUNA, LA PRUNA

(Sobre una cançó popular i una altra de Pau Riba)

"Una nit de lluna plena
tramuntàrem la carena"

Joan Oliver

La lluna, la pruna,
vestida de dol,
son pare la crida
i sa mare no ho vol.

La lluna, la pruna
i el sol mariner,
son pare la crida
i sa mare també.

La lluna, la pruna,
i el sol, caragol.
Xiquetes del poble,
ja plou i fa sol.

La lluna, la pruna,
vestida de sol,
son pare la crida
i sa mare no ho vol.

La lluna, la una,
i el sol matiner.
Les bruixes arriben
i els lladres també.

Ja plou i la lluna,
vestida de dol,
cridarà son pare,
si sa mare ho vol.

La lluna, la pruna
i el sol matiner,
son pare la crida
i sa mare també.

Cridarà son pare
i el sol mariner.
Les bruixes ja ho saben
i els lladres també.

La lluna, llacuna,
i el sol, gira-sol.
Xiquetes del poble,
ja plou i fa sol.

La lluna, la pruna,
germana del sol,
son pare li canta,
sa mare l'adorm.


LA RODA DEL JOC

-Tinc or.      -Vols res?
-Tinc por.    -Què veus?
-Vull pa.      -No en tinc.
-Tinc son.    -Què més?...
 

CANT DE LLI

Ja véns       co- brint    el temps
sa- grat       amb el       man- tell
de lli           que dus      po- sat.

Sol- dat       a- mat,      tens tot
el temps       fi- xat        en tu.
 


MÀTRIA I LLUNA

1

El pla del puig.            El vent del riu.
El bosc del temps        La llar d'ocells.

La mar del bres.         La llar d'ocells.
L'amor de lluny.          El cor del sud.

L'ocell d'estiu.             El cant del riu.
La set de tu.                Alosa i vent.

2

El bosc del riu.            El vent del temps.
L'amant del bes.          El cos d'estiu.

La sang d'ocell.            El cant del puig.
El pla del bosc.            El bosc del riu.

La llar del cos.            El rem d'amor.
L'amor de pruna:         Catalunya i la lluna.


Obscur

© Salvador Jàfer i Sanxis
[La Terra d'Enlloc: Produccions Alternatives]
València, març de 1998-juny de 2001