Glossari de La Terra d'Enlloc: Ffiqh (dret islàmic)


  • Literatura àrab medieval prosa dret islam s10. Qayrawânî 1993. Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî. Compendio de Derecho Islámico [Risâla fî-l-Fiqh]. Madrid . Trotta.
  • Tradicions profètiques (hadîth)
  • Alcorà
  • Bibliografia islàmica

  • flors

    Per a qui oferiré aquestes flors de neu enmig del paisatge de la batalla? Quan cessarà de caure aquesta nevada de flors després de la batalla?

    Salvador Jàfer