Glossari de La Terra d'Enlloc: M


mandeisme

Doctrina de caràcter gnòstic i dualista professada per la secta dels mandeus, coneguts també per natzarens o cristians de sant Joan, per tal com es pretenen deixebles de Joan Baptista. Sembla que el seu origen arrenca d'una petita comunitat de Transjordània que el segle I o II perdé contacte amb les esglésies judeocristianes de Palestina i evolucionà sota influència gnòstica i maniquea. Els escrits mandeus actualment conservats daten dels segles VII i VIII. El principal és el Ginzà (o 'Tresor'), dividit en Ginzà de dreta i Ginzà d'esquerra. Ensenyen que l'ànima humana resta empresonada en el cos i és perseguida pels dimonis; a la fi serà deslliurada per Manda da Hayyé, o 'Coneixença de Vida', el qual, en la seva estada a la terra, vencé els dimonis. Professen una ascensió de l'ànima a través de les esferes planetàries, i per preparar-s'hi recomanen de sovintejar el baptisme. Al·ludeixen sovint a Jesús i, sobretot, a Joan Baptista. Des del període bizantí, però, són marcadament anticristians. Actualment subsisteixen al sud de Bagdad. (JMoT) [GEC, IX, p. 518].

mandeu -a 1 Relatiu o pertanyent al mandeisme. 2 Seguidor del mandeisme.


Mani

[o Manes] (Mardinu, Babilònia 216? - Gondêshapûr, Pèrsia 276) Predicador persa, fundador del maniqueisme. Es formà en la secta ebionita, d'origen judeocristià, dels elcesaïtes, la qual intentà de reformar; creà una doctrina i una església de caràcter sincrètic en què barrejà ensenyances de Jesús, Zoroastre i el Buda. Predicà a Pèrsia en temps del primer rei sassànida (224-241), i ho féu després pel Balutxistan, d'on hagué de fugir, i tornà Pèrsia. Detingut per ordre dels mags mazdeistes, morí, segons uns a la presó i segons uns altres escorxat viu; la llegenda de la seva crucifixió ha d'ésser entesa al·legòricament. Anomenat també Mani Hayyâ, en grec passà com a Manikhaîos ('Mani el Vivent'), d'on procedeix el nom de maniqueu. Hom li atribueix set obres, que formen el cànon maniqueu en sentit estricte; datables del segle III, foren escrites en arameu oriental dialectal, llengua franca aleshores, que ajudà a llur difusió. Declarades pel mateix Mani com a canòniques, foren tingudes com a irrefutables pels seus seguidors. (RLM/JoV) [GEC, IX, p. 526].


maniqueisme

1. Doctrina de Mani i dels seus seguidors. Basat en una distinció dualista entre el principi del bé i el del mal, el maniqueisme es caracteritza per una teoria de la salvació que estableix aquesta en tres fases:

 • la inicial, en què ambdós principis resten separats,
 • la del temps mitjà o present, en què ambdós principis es barregen,
 • i la del temps final, en què tornen a restar separats.
El principi del bé s'identifica amb el Pare etern judeocristià, i el del mal, amb el príncep de les tenebres: Ahriman, o Satanàs. Del Pare fou engendrada la Mare de la Vida, de la qual nasqué l'Home Primordial, que fou vençut pels dimonis nascuts del príncep del mal; el Demiürg s'esforçà, tanmateix, a salvar aquest Home. De la matèria, d'altra banda, nasqué, sota el poder del dimoni, la parella Adam-Eva, la qual heretà en la seva caiguda la llum i, així, ha esdevingut nervi central del fil de la salvació.Un Salvador, amic i "fill de Déu", ha estat, així mateix, enviat als homes a desvetllar-los i revelar-los la gnosi; aquest Salvador és o bé l'Home Primordial o bé el "Jesús Lluminós". Bé que el mal va creixent en el món present, el rescat és ja iniciat: crucificat en la matèria, com Jesús a la creu, el món va morint tot alliberant de la nit de l'encarnació les espurnes de llum que són les ànimes, les quals tornen a llur origen, el paradís. A la fi dels temps el món serà purificat pel foc, i els dos principis tornaran a llur estat primordial de separació. Els homes -que, en llur encarnació, són instruments de l'alliberació de la llum- es divideixen en dos graus: el dels "oients", que han d'allunyar-se de la idolatria però poden contreure matrimoni, i el dels "perfectes", totalment separats del món, els quals han de servar la més absoluta continència. Com a institució el maniqueisme posseeix un cànon de llibres sagrats, integrat pels set llibres atribuïts a Mani mateix i, a manera de complement, uns quants altres, la majoria dels quals, perduts a causa de l'extinció dels maniqueus, només han estat recuperats, molt parcialment, el segle XX, mitjançant troballes fetes a Turfan (Turquestan xinès), al Faium (Egipte) i a Tabessa (Algèria). El moviment maniqueu s'estengué per Pèrsia, l'Índia, el Tibet, la Xina i el Turquestan, on floria encara el segle XI, i també per Itàlia, l'Àfrica del nord i una part de la Península Ibèrica, el segle VI. La influència maniquea, els vestigis de la qual hom pot trobar àdhuc en certs atavismes del cristianisme posterior, és palesa en diverses sectes medievals, com les dels paulicians (nascuda a Armènia el segle VII), els bogomils, els càtars, etc. (RLM/JoV) 2 Moviment dels seguidors del maniqueisme. 2 p ext Actitud derivada de la convicció que la matèria i el cos són dolents, irreductibles al bé i a la perfecció. [GEC, IX, p. 531].
 • [DR1997: ps. 1090-1106]: sv. Mani, Maniqueas (Escrituras), Maniqueísmo, Maniqueísmo (rutas misioneras del), Maniqueos (estudios).
 • [1980 Taraporewala] = Taraporewala, I. J. S, «Three forgotten religions: Manichaeism», The Religion of Zarathushtra, Sâzmân-e-Faravahar, Tehran, 1980, ps. 160-166.
 • maniqueu -a 1 Relatiu o pertanyent al maniqueisme. 2 Seguidor del maniqueisme.


  mazdeisme

  Matèries Citació Autor(s) Títol Lloc Editorial
  Antropologia espiritualitat religions mazdeisme Gatha Amirian 1999 Zaratustra Gatha. El primer tratado de ética de la humanidad Barcelona Ediciones Obelisco
  Antropologia espiritualitat religions mazdeisme Avesta Bergua 1992 Anònim persa El Avesta. Textos relativos al Mazdeísmo o Zoroastrismo, primera de las grandes religiones Madrid Ediciones Ibéricas
  Antropologia arquetipologia espiritualitat religions islam xiïsme iranià mazdeisme Corbin 1996 Henry Corbin Cuerpo espiritual y Tierra celeste. Del Irán mazdeísta al Irán chiíta Madrid Ediciones Siruela
  Antropologia espiritualitat persa religions mazdeisme Zaratustra Davoud 1979 Ebrahim Poure Davoud Holy Gathas. Zarathustra, the Prophet of Ancient Iran Tehran Sâzmân-e-Faravahar
  Antropologia espiritualitat religions mazdeisme Avesta Ja´afarî 1358h Dr. ´Alî Akbar Ja´afarî Gulchînî az Khordah Avestâ Tehran Sâzmân-e-Faravahar
  Antropologia espiritualitat religions mazdeisme Zaratustra Taraporewala 1980 I.J. S. Taraporewala The Religion of Zarathustra Tehran Sâzmân-e-Faravahar

  mazdeu, -a


  Mart

 • planeta astrològic

 • Massignon, Louis (1883-1962)

  Matèries Citació Autor(s) Curador(s) Títol Lloc Editorial
  Antropologia espiritualitat misticisme Massignon 1992 Diversos autors Marc de Smedt Question de, 90: Louis Massignon. Mystique et dialogue París Albin Michel
  Antropologia espiritualitat mística musulmana Massignon 1999 Louis Massignon   Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane París Les Éditions du Cerf
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Massignon 2000 Louis Massignon   La pasión de Hallaj. Mártir místico del Islam Barcelona Paidós
 • Louis Massignon; Le dernier des orientalistes

 • meditació

  Cada pàgina nova que faig és com una meditació, i, com el meu esperit, es transforma constantment.


  Meroe

  [Leclant 1989] = Jean Leclant. «La religión meroítica». Historia de las religiones, 1. Madrid: Siglo XXI Editores. 1989. 7a. Ps. 193-208.

  • El panteón
  • Creencias y costumbres funerarias

  Mesopotàmia

  [DR 1992] = Mircea Eliade + Ioan P. Couliano. «Religiones de Mesopotamia».Diccionario de las Religiones. Barcelona: Ediciones Paidós (Orientalia, 31). 1992. Pàgs. 225-230.

  [Garelli 1984] = Paul Garelli. «El pensamiento prefilosófico en Mesopotamia». Historia de la Filosofia, 1. Madrid: Siglo XXI Editores. 1984. 10a. Ps. 30-51.

  • La representación del universo
   • El Cosmos
   • Lo divino
   • El Hombre
  • La reflexión moral
  • La aportación de las ciencias

  misteris

  [DR 1992] = Mircea Eliade + Ioan P. Couliano. «Religiones de los Misterios».Diccionario de las Religiones. Barcelona: Ediciones Paidós (Orientalia, 31). 1992. Pàgs. 231-234.


  Mil i una nits, Les

  Literatura àrab medieval narrativa 1001 2001 Anònim àrab Glòria Castelló, editora Les mil i una nits València Edicions Tres i Quatre
  Literatura àrab medieval prosa narrativa 1001a 1990 Anònim àrab   Las mil y una noches, 1 Barcelona Planeta
  Literatura àrab medieval prosa narrativa 1001b 1996 Anònim àrab   Las mil y una noches, 2 Barcelona Planeta
  Literatura àrab medieval prosa narrativa 1001nits 1995 Anònim àrab   Les mil i una nits, 1-3 Barcelona Proa

  mort

  Prends garde de perdre la raison, et de te remémorer la mort! Tu sais que toute chose a son destin: Dès lors bannie l'inquiétude de ton coeur. Pour Dieu chaque chose est facile.

  Slimane Azem (trad. Ahmed El-Aïdi)

  A mi dau-me un cavall amb una alta crinera per poder cavalcar fins a arribar al desert i allí morir i plantar bandera.

  Salvador Jàfer


  Al-Mu‘tamid ibn ‘Abbâd (s. XI)

  Matèries Citació Autor(s) Títol Lloc Editorial Observacions
  Literatura àrab medieval andalusina poesia s11 Mu´tamid 1987 Al-Mu´tamid Ibn ´Abbâd Poesías. Antología bilingüe Madrid Instituto Hispano-Árabe de Cultura Antología bilingüe por María Jesús Rubiera Mata.


  © Salvador Jàfer i Sanxis
  La Terra d'Enlloc

  València, abril de 2002-juliol de 2008