Glossari d'Islamologia, E


Epalza, Míkel de

[1971 Epalza] = Míkel de Epalza, Fray Anselm Turmeda ('Abdallâh al-Tardjumân) y su polémica islamo-cristiana (Edición, traducción y estudio de la «Tuhfa"), 1a edición, 1971, segunda edición actualizada, Madrid, Hiperión (Libros Hiperión, 152), 1994.

[1978 Turmeda] = Anselm Turmeda, Autobiografia i atac als partidaris de la creu, introducció de Mikel de Epalza, i traducció de Mikel de Epalza i Ignasi Riera, Barcelona, Curial (Clàssics Curial, 11), 1978.

[1984 Epalza/Franco] = «Bibliografía sobre temas árabes de Sharq Al-Andalus (Levante de Al-Andalus) por Mikel de Epalza y Francisco Franco Martínez, Sharq al-Andalus. Estudios árabes, num. 1 (1984), pàgs. 213-48, Universitat d'Alacant, Secretariat de publicacions.

[1986 Corriente i altres] = F. Corriente, A. Galmés de Fuentes, J. A. Frago, J. Solà, a. Ferrando, M. J. Rubiera, J. J. Román del Cerro, M. de Epalza, L. Alpera, Las lenguas prevalencianas (árabe, mozárabe, castellano-aragonés, catalán), Alacant: Universidad de Alicant, Secretariado de Publicaciones, 1986.

[1987 Rubiera/Epalza] = María Jesús Rubiera; Mikel de Epalza, Xàtiva musulmana (segles VIII-XIII), Ajuntament de Xàtiva, Delegació de Cultura, («Gramalla», 1), Alzira, 1987.

[1988 Epalza] = Mikel de Epalza, «La Vall d'Albaida musulmana», Ontinyent. Festes de la Puríssima, Comisión de Publicaciones de «La Nostra Terra», («Estudis i Documents», 4), Ontinyent, 1988, pp. 17-24.

[1994 Epalza] = Equip CIDOB, Mikel de Epalza (dir.), L'Islam d'avui, de demà i de sempre, Barcelona: Enciclopèdia Catalana (Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, 1), 1994.

[Alcorà 2001 = Epalza 2001] = Epalza, Míkel de: traducció, introducció, cinc estudis + Forcadell, Josep + Perujo, Joan M.: col·laboració / L'Alcorà / Barcelona Enciclopèdia Catalana + Proa 2001 / 84-8256-958-9 / Català Espiritualitat religió islam Traducció Alcorà