Glossari d'Islamologia, Q


Qad·â’ (pl. Aqd·iyya)

Procês.


Qayrawânî, Ibn Abî Zayd Al-

[Qayrawânî 1993] = Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî. Compendio de Derecho Islámico [Risâla fî-l-Fiqh]. Madrid: Trotta. 1993. Literatura àrab medieval prosa dret islàmic s. X.


Qibla

Orientació, direcció vers la Meca, on han de mirar els musulmans en pregar. Al principi, la qibla era la ciutat de Jerusalem, però, després de l'emigració dels musulmans a Medina, un versicle de l'Alcorà [2, 142-152] establí com a qibla la Ka’bah. Cat.: alquible m [de l'àr. al-qibla 'migdia'].


Els jardins d'Al-Àndalus
València, novembre de 2006