Wallace Stevens

(Reading, Pennsylvania, 1879-1955)


Earthy Anecdote /Anècdota terral (Harmonium, 1923)

Publicació: Primera edició: [NO], 1987, pàgs. 102-15.

Anècdota terral

Adés i ara les daines venien repicant
al damunt d'Oklahoma.
Un gat de foc s'eriçà en el camí.
Onsevulga que anaven
anaven repicant
fins que s'esmunyien
fent una suau línia circular
cap a la dreta,
per culpa del gat de foc.
O bé fins que s'esmunyien
fent una suau línia circular
cap a l'esquerra
per culpa del gat de foc.
Les daines repicaren,
el gat de foc rebotava
a mà dreta i a mà esquerra
i
s'eriçà en el camí.
Al remat, el gat de foc va cloure els ulls lluents
i s'abaltí.

Veus: Salvador Jàfer (text català), Francesc M. Donet (text anglès)
Música: "Naon". Jon Anderson: Olias of Sunhillow. Hispavox. 1976.
Recital: Nocturn Imperi.

Earthy anecdote Every time the bucks went clattering / Over Oklahoma / A firecat bristled in the way / Whereever they went, / They went clattering. / Until they swerwed / In a swift, circular line/ To the right, / Because of the firecat. / Or until they swerwed / In a swift, circular line / To the left /, / Because of the firecat. / The bucks clattered. / The firecat went leapin, / To the right, to the left, / And / Bristled in the way. / Later, the firecat closed his bright eyes / And slept.


A la Terra d'Enlloc


© Salvador Jàfer i Sanxis

[La Terra d'Enlloc: Produccions Alternatives]
València, març de 1998