La Terra d'Enlloc / Llengües i Literatures del Món / Literatura Persa

Sa´adî de Shîrâz (c. 1184-1292)


Sa“adī: GolestānEl poeta i prosista persa Sa´dî, pseudònim de Muslih o Muxarrif ad-Dîn ´Abdul·lâh, nasqué a la ciutat de Shîrâz devers el 1184, en una família de teòlegs. Protegit per l'atabeg de Fârs des del 1196, estudià a la Nizâmiyya de Bagdad, i en aquesta ciutat es va iniciar en el misticisme sufí i conegué l'obra de Suhrawardî. Hi residí fins al 1226, any en què el mongols la destruïren. A partir d'aquell moment emprengué una vida errant que el dugué a països llunyans (Àsia Menor, Índia, Aràbia, Síria, el Màgreb...) i realitzà diversos pelegrinatges a la Meca. A Síria fou fet presoner pels croats i el rescatà un comerciant d'Alep, que el va casar amb la filla. Devers 1256 va tornar a Shîrâz i hi visqué retirat en una ermita on es dedicà a la meditació, venerat per tothom fins a la mort, que li sobrevingué el 1292, ja centenari.

La vasta obra de Sa´dî és una mena d'enciclopèdia de l'esperit persa, no solament literari, de l'època. Fou mestre en la composició d'odes panegíriques (qasîda), en l'elegia, en el poema de rimes encadenades anomenat masnavî i en la lírica del gazal, tant en l'eròtica com en la mística. Escrigué també tractats místics en prosa, però les seues obres fonamentals són el Bustân ('Jardí', 1257) i el Gulistân ('Jardí de roses', 1258), de contingut ètico-moral. Aquesta obra és una recopilació de breus contes didàctics, sovint autobiogràfics, escrita en prosa combinada amb petits poemes que comenten i subratllen, a vegades amb un subtil humor, les variades anècdotes del text. L'estil de Sa´dî, que influí en tot el món islàmic oriental, es caracteritza pel gust per la puresa i l'harmonia de la llengua. Per la seua inimitable adequació expressiva els perses l'han qualificat de "facilitat inaccessible". Sa´dî, considerat precursor de Hâfiz, serví de model a nombrosos poetes perses, turcs i indis. La seua obra fou traduïda a Europa en el segle XVIII.

Referències:

Nota 1: Es tracta del gran teòleg i místic Shihâboddîn 'Omar Sohravardî, que visqué a Bagdad, no pas de Shihâboddîn Yahya Sohravardî, shaykh al-Ishrâq: "Shihâboddîn 'Omar Sohravardî (ob. 1234) est a l'òrigine de la tarîqa soufie des Sohrawardîya. Il Fut le théologien du khalife abbasside Nâsir li-dîn Allâh (1181-1233) qu'il aida considérablement dans son projet d'organiser quelque chose comme une fotowwat panislamique. Voir notre Introduction analytique aux Traités des compagnons-chevaliers édités par Morteza Sarrâf (Bibbliothèque Iranienne, vol. 20), Téhéran-Paris, 1973, pp. 37 ss." [H.Corbin: Sohravardî, L'archange empourpré, Fayard, 1976, xxv].