La Terra d'Enlloc / Linguasfera / [6] Nord-amèrica, geosector / [62] Àlguic, filozona


[GEC, I, 592]: algonquí -ina 1 ETNOL/HIST 1 Individu d'un poble que comprenia diverses tribus, les quals visqueren a l'est de la ciutat d'Ottawa, al Canadà. Tret de les tribus situades a la part nord del Canadà (dedicades a la caça, a la pesca i a la recol·lecció), les altres foren, en un gran nombe, tribus bàsicament agrícoles i sedentàries. Llurs grups ètnics ocupaven la més gran extensió territorial a Nord-amèrica, ja que eren pràcticament presents en el si de totes les àrees culturals d'aquella regió. El seu nom prové de la família lingüística algonquina, a la qual pertanyen aquestes tribus. 2 Individu de la tribu algonquina. 3 Relatiu o pertanyent al poble algonquí. [Claudi Esteva i Fabregat] 2 llengües algonquines LING Família de llengües, ara totes en camí d'extinció, que formava un dels grups més importants de llengües nord-americanes (inclòs, en la classificació d'Edward Sapir, dins el grup més vast de l'algonquí-wa-kash). Les llengües algonquines eren parlades pels algonquins; són llengües flexionals, que distingeixen netament els radicals verbals dels nominals, que fan molt més ús dels sufixos que no dels prefixos, i en general són, d'entre les llengües americanes, de les menys distants del tipus indoeuropeu. Relativament a la ciència lingüística, la importància de l'algonquí és molt gran, gràcies als treballs de Leonard Bloomfield, que, a partir del 1925, aplicà a quatre llengües del grup els mètodes de la gramàtica comparada, i va poder reconstruir en gran mesura el protoalgonquí. És la primera reconstrucció d'aquest tipus feta sobre llengües sense documents escrits antics, i ha representat, d'una banda, una confirmació decisiva de la validesa d'aquest mètode, i de l'altra, ha obligat a reajustar el mètode en determinats detalls (sobretot en l'ordre de la interpretació semàntica de les formes reconstruïdes). I encara, les gramàtiques descriptives de llengües actuals de la família (menomini i ojibwa) fetes per Bloomfield es compten entre els grans models de la descripció gramatical. [Gabriel Ferrater][Linguasphere 2000]: Cobreix l'agrupació "Àlguica" o "Algonquí + Ritwan"; comprén 3 conjunts de llengües (=22 llengües externes) parlades per comunitats disperses al llarg de Nord-Amèrica, des de les planes d'Alberta fins a la costa atlàntica (entre el Labrador i les Carolines); inclou comunitats aïllades en la costa del Pacífic (a Carolina del Nord):

[62-A] SIKSIKA + MICMAC
[62-B] YUROK
[62-C] WIYOT

[62-A] SIKSIKA + MICMAC

[62-AA] SISIKA + PIKANII, cadena
[62-AB] HINANA'EINA + ATSINA, cadena
[62-AC] CHEYENNE, cadena
[62-AE] CREE + SHAWNEE, cadena

[62-B] YUROK


[62-C] WIYOT


[Etnologue]

62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Cree ATIKAMEKW Canadà
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Cree CREE CENTRAL Canadà
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Cree CREE COSTA ORIENTAL Canadà
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Cree CREE INTERIOR ORIENTAL Canadà
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Cree CREE OCCIDENTAL Canadà
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Cree MONTAGNAIS Canadà
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Kikapoo KIKAPOO EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Menomini MENOMINI EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Mesquakie MESQUAKIE EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Miami MIAMI EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Ojibwa ALGONQUÍ Canadà
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Ojibwa OJIBWA OCCIDENTAL Canadà
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Ojibwa OJIBWA ORIENTAL Canadà
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Ojibwa OJIBWA SEPTENTRIONAL Canadà
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Potawatomi POTAWATOMI EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Central Shawnee SHAWNEE EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Oriental ABNAKI-PENOBSCOT EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Oriental MALECITE-PASSAMQUODDY Canadà
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Oriental MICMAC Canadà
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Oriental MOHEGAN-MONTAUK-NARRAGANSETT EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Oriental MUNSEE Canadà
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Oriental NANTICORE EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Oriental NASKAPI Canadà
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Oriental POWHATAN EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Oriental UNAMI EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Oriental WAMPANOAG EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Planes Arapaho ARAPAHO EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Planes Arapaho GROS VENTRE EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Planes Blackfoot BLACKFOOT Canadà
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Planes Cheyenne CHEYENNE EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Algonquià Sense Classificar LUMBEE EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Wiyot WIYOT EEUU
62 Ameríndic Nord Àlguic Yurok YUROK EEUU