La Terra d'Enlloc / Linguasfera / [8] Sud-Amèrica, geosector / [85] Chaco-Con, geozona


La geozona Chaco-Con cobreix l'àrea de referència Chaco-Con, composta per xarxes no incloses en cap filozona. Comprén 10 xarxes de llengües (= 25 llengües externes) parlades per comunitats del sud de Sud-amèrica, des de la regió del Chaco fins a l'illa de Tierra del Fuego.

85-A WICHÍ + YOFÚAHA
85-B AYOREO + EBITOSO
85-C MASKOY + PAYAGUÁ
85-D LULE + VILELA*
85-E KADIWÉU + NAMQOM
85-F CUNZA
85-G MAPUDUNGUN
85-H GÜNÜAKÜNE
85-I QAWASQAR + CACAHUE
85-J YAMANA