aïllades, llengües (LNG)
Llista
 • AINU [AIN] (Japan);
 • ANDOQUE [ANO] (Colombia);
 • BURMESO [BZU] (Indonesia, Irian Jaya);
 • BURUSHASKI [BSK] (Pakistan);
 • BUSA [BHF] (Papua New Guinea);
 • CAMSÁ [KBH] (Colombia);
 • CAYUBABA [CAT] (Bolivia);
 • GILYAK [NIV] (Russia, Asia);
 • ITONAMA [ITO] (Bolivia);
 • KARKAR-YURI [YUJ] (Papua New Guinea);
 • KIBIRI [PRM] (Papua New Guinea);
 • KOREAN [KKN] (Korea, South);
 • KUTENAI [KUN] (Canada);
 • MBUGU [MHD] (Tanzania);
 • NIHALI [NHL] (India);
 • PANKARARÚ [PAZ] (Brazil);
 • PAUWI [PKA] (Indonesia, Irian Jaya);
 • PUELCHE [PUE] (Argentina);
 • PUINAVE [PUI] (Colombia);
 • PURÉPECHA [TSZ] (Mexico);
 • TICUNA [TCA] (Peru);
 • TOL [JIC] (Honduras);
 • TRUMAÍ [TPY] (Brazil);
 • TUXÁ [TUD] (Brazil);
 • WARAO [WBA] (Venezuela);
 • WAREMBORI [WSA] (Indonesia, Irian Jaya);
 • YÁMANA [YAG] (Chile);
 • YALE [NCE] (Papua New Guinea);
 • YUCHI [YUC] (USA);
 • YURACARE [YUE] (Bolivia);
 • ZUNI [ZUN] (USA)

ainu (EU) AINU [AIN] 15 active speakers (1996 Alexander Vovin). In the ethnic group: 15,000 in Japan; 1,500 in Russia; 16,500 in all countries. Kuril Islands (Tsishima), Hokkaido. Formerly also on south Sakhalin Island, Russia. Linguistic affiliation: Language Isolate. Dialects: TSISHIMA, SAKHALIN. The people speak only Japanese and are integrated into Japanese culture. There were at least 19 dialects. Different from the Ainu spoken in China. Typology: SOV. NT 1897. Bible portions 1889-1896. Nearly extinct. // etnol Grup ètnic de l'Àsia oriental constituït per uns 17000 individus pertanyents a la raça ainúida. Els ainus practiquen l'agricultura (a causa del fort procès d'aculturació a què es troben sotmesos), però llur base de subsistència tradicional és la pesca, i, secundàriament, la caça i la recol·lecció. Viuen formant petits poblats en barraques de forma rectangular, fetes amb bigues de fusta i de fibres vegetals. Es vesteixen amb túniques teixides a base de fil d'escorça, i, a l'hivern, es cobreixen amb peces de pell. La unitat social bàsica és la família. Un cap elegit per un consell de vells governa cada poblat. Actualment és un grup pacífic, però abans de l'arribada dels japonesos fou molt guerrer. El matrimoni més freqüent és entre individus del mateix poblat; sovinteja el matrimoni poligin i també és admés el divorci. Són de religió animista. Creuen que tot fenomen natural està posseït per una divinitat, de sexe i de qualitats ètiques diferents. També creuen en l'existència d'esperits tutelars, individuals i col·lectius. Empren molt un fetitxe, l'inao, consistent en un bastonet que flecteixen prop dels llocs on pensen que radica un esperit important. Capturen óssos que domestiquen i conserven durant uns quants anys, i després els sacrifiquen i se'ls mengen seguint una espècie de ritu totèmic. [Claudi Esteva i Fabregat]. ling Conjunt dels parlars dels ainu. Fins ara ha estat impossible d'integrar la llengua dins cap família més vasta.


andoque

Andoque (Andoke) [ANO] 150 to 600 speakers in Colombia, all of whom are reported to understand it, but few speak it (1993). Extinct in Peru (1992 SIL). There were 10,000 in 1908 (Landaburu 1979). Aduche River (tributary of Caqueta) 15 km. down river from Araracuara, Amazonas. Linguistic affiliation: Language Isolate. Mason (1950:246 with dislaimer), Tax (1960:433), and Kaufman (1990:43 tentatively) say this is Witotoan. Tovar (1961:150) and Witte (1981:1) say it is an isolate. People are somewhat acculturated. 80% speak fair Spanish. Tropical forest. Rubber gatherers. Survey needed.

andoquero