La Terra d'Enlloc / Textos de la literatura universal / Literatura catalana s. XIX-XX


Miquel Costa i Llobera

(Pollença, 1854-Ciutat de Mallorca, 1922) [1]

«La vall», Poesies (1885)


LA VALL

      [I]

      Jo sé una vall galana
      que enmig de nues serres se destria,
      i, harmònica, agermana
4    delícia i pau, bellesa i melangia.

      [II]

      Tant si de neu blanquegen
      les serres com si hi bull la soleiada,
      tot l'any hi remoregen
8    les fonts entre la murta perfumada.

      [III]

      Pel bosc tot solitari
      son camí condueix cap a l'ermita,
      ombrívol santuari
12  a on la quietud dorm o medita.

      [IV]

      Allà és més escoltívol
      el cantar dels aucells, l'alè de l'aire
      i el regueró fresquívol...
16  Allà tot quant floreix dóna més flaire.

      [V]

      Si a voltes cal que fugi
      de les banals converses de la vida,
      ¡oh, quin sagrat refugi
20  troba mon cor dins eixa vall florida!

      [VI]

      M'agrada sos paratges
      tot sol anar trescant a la ventura,
      o dins aquells ramatges
24  reposar com absort en la natura.

      [VII]

      I, quan el Puig altíssim
      nimba a ponent una claror daurada,
      i el dolç estel claríssim
28  somriu damunt el dol de la vesprada,

      [VIII]

      llavors ran de l'ermita
      baix del ciprés m'assec; i en aquella hora
      de tendresa infinita,
32  s'aixequen mos records, i mon cor plora.

      [IX]

      Llavors amb més dolçura
      entona el rossinyol tendres passades,
      i l'aigua en la foscura
36  secrets imita i sospirar de fades.

      [X]

      Llavors per l'hemisferi
      sura un vol d'inefable poesia
      que en vagarós misteri
40  ungeix el pensament i l'extasia.

      [XI]

      Alens d'altra existència,
      perfums del paradís el cor alcança,
      meravellosa essència
44  en què es mescla el conhort i l'enyorança.


1. [Costa 1982] = Miquel Costa i Llobera, Horacianes i altres poemes, a cura de J.-M. Llompart, («MOLC», 87), Edicions 62 i «la Caixa», Barcelona, 1982, pp. 56-7.


Estructura estròfica: 11 estrofes de 4 versos = [11EE]:A6B10A6B10. 44 versos.


Digitalització: La Terra d'Enlloc, 24 d'octubre de 1999-juliol de 2008