Llibre dels Àngels / Glossari G


gnosticisme

Els considera al·legories o formes simbòliques, com la càbala. Els gnòstics, com els neoplatònics, estableixen la jerarquia següent: déus, arcàngels, àngels, dimonis i herois. Relacionen els àngels amb els planetes i els fan dominar sobre metalls i plantes tot atribuint-los llurs poders màgics.

Grècia

| ánghelos | Hècate-Artemisa | Hermes | Iris | Plató | |