Llibre dels Àngels / Glossari M


maniqueisme

Menasci

Guido Menasci. Gli angeli nell'arte. Florència. 1902.

Morales, José Luis

[Morales 1986] = Morales y Marín, José Luis. Diccionario de iconología y simbología. Madrid: Taurus, 1986 (reimpressió).

"ángel" (p. 43): «Simbolitza el món invisible, així com el corrent ascendent i descendent que enllaça l'origen i la revelació. En alquímia ve a significar la sublimació o ascensió d'un principi espiritual».