Llibre dels Àngels / Glossari N


neoplatonicisme

gnosticisme