Llibre dels Àngels / Glossari Z


zoroastrisme

El segle IV aC el zoroastrisme creia en uns éssers superiors, personificacions de virtuts i custodis de determinades coses terrenes, anomenats Ameša Spenta

Aban | Pèrsia |