¤

La Terra d'Enlloc

¤

PRODUCCIONS UTOPIA

¤

arquetipologia, art, espiritualitat, geolingüística, gnosi, literatura, pensament, simbologia

¤


Mapa astrològic per al

¤

utopia f 1 polít Concepció imaginària d'un govern ideal. 2 Concepció d'un ideal irrealitzable.
utòpic -a adj 1 Relatiu o pertanyent a la utopia. 2 Que constitueix una utopia. Un projecte utòpic.
utòpicament adv D'una manera utòpica.
utopista m i f 1 Persona que concep utopies. 2 Persona que és afectada a concebre utopies.

¤

Diccionari de la llengua catalana

¤


¤

utopia 1839, DLab., del ll. mod. utopia, creat per l'humanista angl. Thomas More (1477-1535) com a títol de la seva obra De Nova Insula Utopia, comp. a partir del gr. 'no' i tópos 'lloc'.

J. Bruguera, Diccionari etimològic, 1996

http://ca.wikipedia.org/wiki/Utopia

¤


¤

UTOPIA PURA

A la recerca d'un espai de puresa que voldria alliberar-se de la lamentable imatge de l'home contemporani, esclau de les màquines i dels comandaments a distància, del sou a final de mes i de les vacances obligatòries pagades en llocs plens d'humanitat inhòspita, de la incomunicació de la comunicació, de la velocitat per arribar prompte Enlloc, de l'avidesa de saber que produeix la màxima estultícia, del prestigi que amaga el desprestigi i la baixesa moral dels éssers individuals i col·lectius, de la bellesa aparent, de la lletgesa dissimulada, de la petulància del fals progrés que condueix els cors i els esperits al retrocés.

¤¤

Traductor / Traducteur / Translator

¤

© Salvador Jàfer i Sanxis
La Terra d'Enlloc
València, abril de 2002 - juliol de 2009

¤