Glossari de La Terra d'Enlloc: I


 

iridàcies

f bot 1 pl Família de liliïflores que consta d’unes 1 500 espècies de plantes herbàcies rizomatoses o bulboses, amb fulles allargades, equitants i embeinadores. 2 sing Planta de la família de les iridàcies.

Chasmanthe ethiopica: casmant m bot Planta herbàcia bulbosa de la família de les iridàcies (Chasmanthe aethiopica), de flors irregulars disposades en espiga multiflora.
Crocus multiflorus: safrà bord, safranó
Crocus sativus: safrà, safranera
Crocus vernus. safrà de muntanya
Gladiolus sp (espècies silvestres): coltell, espadella, lliri d'espases
Gladiolus sp (espècies conreades): gladiol
Gladiolus segetum. lliri dels blats, matx
Gladiolus tristis. llirijonc
Iris sp: lliri, gínjol, iris
Iris florentina: lliri de Florència, lliri d'olor
Iris foetidissima: lliri pudent
Iris germanica: lliri blau
Iris pseudacorus: lliri groc, coltell groc
Iris susiana: lliri de dol, lliri franciscà
Ixia sp: íxia
Trigidia pavonia; lliri tigrat

iris

[í®is] m 1 1 meteor Arc de sant Martí. 2 Coloració anàloga a la de l’arc de sant Martí. 2 anat anim Formació membranosa circular, pigmentada i contràctil situada a la cambra anterior de l’ull, darrere la còrnia i immediatament davant el cristal·lí. 3 bot Lliri 1.

  • Recerca: Iris
  • ../Imatges/iris.gif
  • ../Imatges/iris1.gif