Glossari d'Islamologia, I


Ifrîqiya


islam


[Chebel 1995:217] = Nom de la religió anunciada per l'apostolat del Muh·ammad en el segle VII. Simbòlicament i etimològica: "El fet d'abandonar-se del tot a la voluntat de Déu, del verb aslama, "abandonar-se", "sotmetre's a algú". Islam significa, doncs: "Submissió a Al·là" i per extensió designa tota persona que s'identifica amb aquest fet i l'expressa en un acte de fe conegut sota el nom de šahâda. Una submissió així és la marca de l'Islam d'ençà de la reconstrucció per Abraham i el seu fill Ismael del Temple de la Ka'ba: «Nostre Senyor! Fes de nosaltres dos uns creients que t'estaran sotmesos; fes de la nostra descèndencia una comunitat que t'estarà sotmesa; indica'ns els ritus que hem d'observar; perdona'ns!» (Alcorà, 2:128). L'Islam existeix, doncs, des de l'eternitat, perquè és una religió fundada sobre una arquitectura teològica de tres fonts: Islam, Imân, Ihsan (Submissió, Fe, Bondat [en el sentit de Caritat]).

[GEC 1981: VIII, 675-76] = 1: 1.1. Islamisme. 2. Conjunt dels qui professen l'islamisme. 2:Conjunt de pobles, països i estats musulmans, tant des del punt de vista sociocultural i polític com religiós. Els quatre primers califes successors de Mahoma representen la gran expansió de l'islam, amb predomini de l'element àrab (Síria, Mesopotàmia, Egipte, Cirenaica, Àsia Menor i Armènia (califat). A més de propagar la fe, es tractava de garantir la seguretat dels creients (ultra la possibilitat d'efectuar profitoses ràtzies). Durant el califat omeia de Damasc l'imperi experimentà un nou impuls, que continuà en el califat abbàssida de Bagdad, després del qual s'inicià la seva desmembració política (califats de Còrdova, fatimita i otomà, imperis seljúcida, mongòlic, etc). Això no obstant, es mantingué la unitat moral, institucional i econòmica. Actualment l'islam representa una sisena part de la humanitat i s'expandeix encara a l'Àfrica negra. (DBP)

Enllaços generals i bibliografia

Matèries Citació Autor(s) Curador(s) Títol Lloc Editorial
Història moderna islam s20 Palestina ´Amsha 1984 Ibrahîm Çaqr Ibn ´Amsha   Fa´aliyya al-Falastîniyyîn wa tatûruhum Beirut Dâr Al-Nahda Al-´Arabiyya
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme ´Arabî Addas 1996 Claude Addas   Ibn Arabî et le voyage sans retour París Éditions du Seuil
Antropologia espiritualitat religions islam Alcorà Alcorà 1395 Anònim àrab   Al-Qur'ân al-Karîm sl  
Antropologia espiritualitat religions islam Alcorà Alcorà 1979 Anònim àrab   El Corán Barcelona Visión Libros, S.L.
Antropologia espiritualitat religions islam Alcorà Alcorà 1989 Anònim àrab Juan Vernet, ed. El Corán Barcelona Planeta
Antropologia espiritualitat religions islam Alcorà Alcorà 1998 Anònim àrab Julio Cortés, editor El Corán Barcelona Herder
Antropologia espiritualitat religions islam Alcorà Alcorà 1998 Anònim àrab Abdel Ghany Melara Navío El Corán. Traducción comentada Palma de Mallorca Nuredduna Ediciones
Antropologia espiritualitat religions islam Alcorà Alcorà 2001 Anònim àrab Míkel de Epalza, trad. L'Alcorà Barcelona Enciclopèdia Catalana
Història civilització islam filosofia Arkoun 1992 Mohamed Arkoun   El pensamiento árabe Barcelona Ediciones Paidós Ibérica S.A
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme ´Arabî Asín 1981 Miguel Asín Palacios   El Islam cristianizado. Estudio del "sufismo" a través de las obras de Abenarabi de Murcia Madrid Hiperión
Literatura italiana medieval islam Asín 1984 Miguel Asín Palacios   La escatología musulmana en la Divina Comedia, seguida de Historia y crítica de una polémica Madrid Hiperión
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme andalusí Asín 1990 Miguel Asín Palacios   Shadilies y alumbrados Madrid Ediciones Hiperión
Història civilització islam Àndalus toponímia Barceló 1983 Carme Barceló Torres   Toponímia aràbica del País Valencià. Alqueries i castells Canals Ajuntament de Xàtiva + Diputació de València
Història civilització islam Àndalus moriscos llengua Barceló 1984 Ma. del Carmen Barceló Torres   Minorías islámicas en el País Valenciano. Historia y dialecto València Universidad de Valencia + Instituto Hispano-Árabe de Cultura
Història civilització islam Àndalus moriscos Baroja 1985 Julio Caro Baroja   Los moriscos del Reino de Granada. Ensayo de Historia Social Madrid Ediciones Istmo
Història civilització islam arquitectura Barrucand + Bednorz 1992 Marianne Barrucand + Achim Bednorz   Arquitectura islámica en Andalucía Köln Benedikt Tasche Verlag GmbH
Història civilització islam Àndalus moriscos Boronat 1901 Pascual Boronat y Barrachina   Los moriscos españoles y su expulsión. Estudio histórico-crítico, 1-2 València Imprenta de Francisco Reyes y Mora
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Bukhari1 1998 Imam Al-Bukhari Mahmood Matraji The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, 1 (1-875) Karachi Darul-Isha´at
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Bukhari2 1998 Imam Al-Bukhari Mahmood Matraji The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, 2 (876-1772) Karachi Darul-Isha´at
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Bukhari3 1998 Imam Al-Bukhari Mahmood Matraji The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, 3 (1773- 2737) Karachi Darul-Isha´at
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Bukhari4 1998 Imam Al-Bukhari Mahmood Matraji The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, 4 (2738-3648) Karachi Darul-Isha´at
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Bukhari5 1998 Imam Al-Bukhari Mahmood Matraji The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, 5 (3649-4473) Karachi Darul-Isha´at
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Bukhari6 1998 Imam Al-Bukhari Mahmood Matraji The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, 6 (4474-5062) Karachi Darul-Isha´at
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Bukhari7 1998 Imam Al-Bukhari Mahmood Matraji The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, 7 (5063-5969) Karachi Darul-Isha´at
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Bukhari8 1998 Imam Al-Bukhari Mahmood Matraji The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, 8 (5970-6860) Karachi Darul-Isha´at
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Bukhari9 1998 Imam Al-Bukhari Mahmood Matraji The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, 9 (6861-7563) Karachi Darul-Isha´at
Història civilització islam Àndalus Burckhardt 1979 Titus Burckhardt   La civilización hispano-árabe Madrid Alianza Editorial
Història civilització islam arquetipologia simbolisme esoterisme Burckhardt 1983 Titus Burckhardt   Clave espiritual de la astrología musulmana según Muhyudín Ibn Arabi Barcelona José J. de Olañeta
Antropologia arquetipologia espiritualitat esoterisme islam Burckhardt 2001 Titus Burckhardt   Introduction aux doctrines ésotériques de l'islam París Dervy
Història medieval islam Àndalus Burns 1987 Robert Ignaius Burns, S.J.   Moros, cristians i jueus en el regne croat de València València Tres i Quatre
Història medieval islam Àndalus Burns 1990 Robert Ignatius Burns, S.J.   L'islam sota els croats. Supervivència colonial en el segle XIII al Regne de València, 2 vols València Tres i Quatre
Història civilització islam Àndalus moriscos Chabás 1911 Roque Chabás, ed..   Doctrina cristiana en lengua arábiga y castellana para instrucción de los moriscos del Ilustríssimo Sr. D. Martín de Ayala València Hijos de F. Vives Mora
Literatura francesa moderna prosa narrativa s20 islam Chauvel 1994 Geneviève Chauvel   Saladino. El unificador del Islam Barcelona Edhasa
Antropologia simbologia islam Chebel 1995 Malek Chebel   Dictionnaire des symboles musulmans. Rites, mystique et civilisation Paris Albin Michel
Història civilització islam erotisme Chebel 1995 Malek Chebel   Encyclopédie de l'Amour en Islam. Érotisme, beauté et sexualité dans le monde arabe, en Perse et en Turquie París Éditions Payot & Rivages
Història civilització islam CIDOB 1994 Equip CIDOB, dir. Mikel de Epalza   L'Islam d'avui, de demà i de sempre Barcelona Enciclopèdia Catalana
Antropologia espiritualitat religions islam filosofia persa Corbin 1971a Henry Corbin   En Islam iranien. Aspects spirituels et philosophiques, I: Le shî'isme duodécimain París Gallimard
Antropologia espiritualitat religions islam filosofia persa Corbin 1971b Henry Corbin   En Islam iranien. Aspects spirituels et philosophiques, II: Sohrawardî et les platoniciens de Perse París Gallimard
Antropologia espiritualitat religions islam filosofia persa Corbin 1971c Henry Corbin   En Islam iranien. Aspects spirituels et philosophiques, III: Les fidèles d'amour. Shî'isme et soufisme París Gallimard
Antropologia espiritualitat religions islam filosofia persa Corbin 1971d Henry Corbin   En Islam iranien. Aspects spirituels et philosophiques, IV: L'École d'Ispahan. L'École Shaykhie. Le douzième imâm París Gallimard
Antropologia espiritualitat islam filosofia Corbin 1981 Henry Corbin   La philosophie iranienne islamique aux XVIIe et XVIIIe siècles París Buchet/Chastel
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme persa Corbin 1987 Henry Corbin   L'homme de lumière dans le soufisme iranien Sisteron Éditions Présence
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme ´Arabî Corbin 1993 Henry Corbin   La imaginación creadora en el sufismo de Ibn ´Arabî Barcelona Ediciones Destino
Antropologia espiritualitat religions islam xiïsme iranià + mazdeisme Corbin 1996 Henry Corbin   Cuerpo espiritual y Tierra celeste. Del Irán mazdeísta al Irán chiíta Madrid Ediciones Siruela
Història civilització islam filosofia Cruz 1981 Miguel Cruz Hernández   Historia del pensamiento en el mundo islámico: 1. Desde los orígenes hasta el siglo XII Madrid Alianza Editorial
Història civilització islam filosofia Cruz 1981 Miguel Cruz Hernández   Historia del pensamiento en el mundo islámico: 2. Desde el Islam andalusí hasta el socialismo árabe Madrid Alianza Editorial
Història civilització islam Àndalus Dozy 1988a Reinhart P. Dozy   Historia de los musulmanes de España, 1: Las guerras civiles Madrid Ediciones Turner, S.A.
Història civilització islam Àndalus Dozy 1988b Reinhart P. Dozy   Historia de los musulmanes de España, 2: Cristianos y renegados Madrid Ediciones Turner, S.A.
Història civilització islam Àndalus Dozy 1988c Reinhart P. Dozy   Historia de los musulmanes de España, 3: El Califato Madrid Ediciones Turner, S.A.
Història civilització islam Àndalus Dozy 1988d Reinhart P. Dozy   Historia de los musulmanes de España, 4: Los Reyes de Taifas Madrid Ediciones Turner, S.A.
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Ernst 1999 Carl W. Ernst   Sufismo. Una introducción esencial a la filosofía y la práctica de la tradición mística del Islam Barcelona Ediciones Oniro, S.A.
Antropologia espiritualitat religions islam Gimaret 1988 Daniel Gimaret   Les noms divins en Islam París Les Éditions du Cerf
Història civilització islam Àndalus Greus 1999 Jesús Greus   Así vivían en Al-Andalus Madrid Anaya
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Guraieb 1976 José E. Guraieb   El sufismo en el cristianismo y el islam Buenos Aires Kier, S.A.
Història civilització islam Hallâq 1986 Dr. Hasân Hallâq   Al-Alaqât al-Hadariya bayna Ash-Sharq wa-l-Garb fî-k-´Usûri-l-Wûstà: Al-Andalus, Siqilliya, Ash-Shâms sl Ad-Dâr Al-Jâmi´a
Història civilització islam Àndalus Hasan 1991 Khola Hasan   The crumbling minarets of Spain. Spain. A Visitors Guide for Children Jeddah Abul-Qasim Publications
Història civilització islam Horrie + Chippindale 1994 Chris Horrie + Peter Chippindale   ¿Qué es el Islam? Madrid Alianza Editorial
Història universal edat mitjana Islam HU14 1989 Claude Cahen   Historia Universal, 14: El Islam: I. Desde los orígenes hasta el comienzo del imperio otomano Madrid Siglo XXI
Història universal edat mitjana Islam HU15 1989 G. E. von Grunebaum   Historia Universal, 15: El Islam, II. Desde la caída de Constantinopla hasta nuestros días Madrid Siglo XXI
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme ´Arabî Izutsu 1997a Toshihiko Izutsu   Sufismo y taoísmo. Estudio comparativo de conceptos filosóficos clave, vol. 1: Ibn ´Arabî Madrid Ediciones Siruela
Història civilització islam Mahoma Jona 1980 Sergio Jona   Mahoma Madrid Debate
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Kabbani 1995 Shaykh Muhammad Hisham Kabbani   Angels unveiled. A sufi perspective Chicago Kazi Publications, Inc.
Història civilització islam Àndalus moriscos onomàstica Labarta 1987 Ana Labarta   La onomástica de los moriscos valencianos Madrid CSIC
Història civilització islam Àndalus moriscos Lapeyre 1986 Henri Lapeyre   Geografía de la España morisca València Diputació Provincial de València. Servei de Publicacions
Història civilització islam Àndalus s11 Leví + Gómez 1981 Anònim àrab E. Leví-Provençal + Emilio García Gómez, editors El Siglo XI en 1a persona. Las "Memorias" de ´Abd Allâh, último Rey Zîrí de Granada destronado por los Almorávides (1090) Madrid Alianza Editorial
Antropologia espiritualitat religions islam Muhammad Lings 1989 Martin Lings   Muhammad. Su vida, basada en las fuentes más antiguas Madrid Ediciones Hiperión
Literatura espanyola general islam López-Baralt 1989 Luce López-Baralt   Huellas del Islam en la literatura española. De Juan Ruiz a Juan Goytisolo Madrid Hiperión
Història civilització islam medieval croades Maalouf 1991 Amin Maalouf   Las cruzadas vistas por los árabes Madrid Alianza Editorial
Història civilització islam Àndalus Macnab 1988 Angus Macnab   España bajo la Media Luna Palma de Mallorca José J. de Olañeta, editor
Història civilització islam Manyer 1992 Josep Manyer   Quan l'islam truca a la porta. Per a una aproximació cultural als musulmans de Catalunya Barcelona Editorial Alta Fulla / Fundació Serveis de Cultura Popular
Història civilització islam art Marroc Àndalus MarrAnd 2000 Diversos autors   El Marruecos Andalusí. El descubrimiento de un arte de vivir Viena/Casablanca/Madrid Electa/Eddif
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Massignon 2000 Louis Massignon   La pasión de Hallaj. Mártir místico del Islam Barcelona Paidós
Història civilització islam art Montávez + Bravo 1991 Pedro Martínez Montávez + Carmen Ruiz Bravo-Villasante   Europa islámica. La magia de una civilización milenaria Madrid Anaya + Quinto Aniversario
Història civilització islam Àndalus moriscos Moriscos 1994 Diversos autors   Congrès Internacional 380è Aniversari de l'Expulsió dels Moriscos Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
Història civilització islam Àndalus moriscos Muñoz 1861 José Muñoz y Gaviria   Historia del alzamiento de los moriscos, su espulsión de España y sus consecuencias en todas las provincias del Reino. Madrid Etablecimiento Tipográfico de Mellado
Història civilització islam erotisme literatura àrab Murray + Rose 1997 Stephen O. Murray + Will Roscoe   Islamic Homosexualities. Culture, History and Literature New York and London New York University Press
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Muslim1a 1998 Imam Muslim Mahmood Matraji Sahih Muslim, I-A Karachi Darul-Isha´at
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Muslim1b 1998 Imam Muslim Mahmood Matraji Sahih Muslim, I-B Karachi Darul-Isha´at
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Muslim2a 1998 Imam Muslim Mahmood Matraji Sahih Muslim, II-A Karachi Darul-Isha´at
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Muslim2b 1998 Imam Muslim Mahmood Matraji Sahih Muslim, II-B Karachi Darul-Isha´at
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Muslim3a 1998 Imam Muslim Mahmood Matraji Sahih Muslim, III-A Karachi Darul-Isha´at
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Muslim3b 1998 Imam Muslim Mahmood Matraji Sahih Muslim, III-B Karachi Darul-Isha´at
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Muslim4a 1998 Imam Muslim Mahmood Matraji Sahih Muslim, IV-A Karachi Darul-Isha´at
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Muslim4b 1998 Imam Muslim Mahmood Matraji Sahih Muslim, IV-B Karachi Darul-Isha´at
Història civilització islam Àndalus arquitectura Navarro 1995 Julio Navarro Palazón, ed.   Casas y palacios de al-Andalus Madrid-Barcelona Sierra Nevada '95 + El legado andalusí + Ludwerg Editores SA
Història civilització islam Àndalus s20 Navarro 1998 Tomás Navarro   La Mezquita de Babel. El nazismo sufista desde el Reino Unido a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Granada Ediciones Virtual
Antropologia espiritualitat religions islam hadith Nawâwî 1986 An-Nawâwî   Los cuarenta hadiths. Las Tradiciones del Profeta. Barcelona Edicomunicación
Història civilització islam Àndalus moriscos Ortiz + Vincent 1993 Antonio Domínguez Ortiz + Bernard Vincent   Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría Madrid Alianza Editorial
Antropologia espiritualitat religions islam Pareja 1975 Félix M. Pareja   La religiosidad musulmana Madrid La Editorial Católica, S.A.
Història civilització islam Pipes 1987 Daniel Pipes   El Islam de ayer a hoy Madrid Espasa Calpe
Història civilització islam arquetipologia simbologia esoterisme Ponsoye 1984 Pierre Ponsoye   El Islam y el Grial. Estudio sobre el esoterismo del Parzival de Wolfram von Eschenbach Palma de Mallorca José J. de Olañeta, Editor
Història civilització islam sufisme Popovic + Veinstein 1997 Alexandre Popovic + Gilles Veinstein, coordinadors   Las sendas de Allah. Las cofradías musulmanas desde sus orígenes hasta la actualidad Barcelona Edicions Bellaterra
Història civilització islam filosofia estètica Àndalus Puerta 1997 José Miguel Puerta Vílchez   Historia del pensamiento estético árabe. Al-Andalus y la estética árabe clásica Madrid Ediciones Akal
Història civilització islam Robinson 2000 Francis Robinson   Atlas cultural del mundo islámico. Esplendor de una fe Barcelona Editorial Óptima
Història civilització Islam Magreb Roque 1994 Diversos autors Maria-Àngels Roque, editora Les cultures del Magreb Barcelona Enciclopèdia Catalana
Antropologia espiritualitat religions islam exegesi Schuon 1987 Frithjof Schuon   Comprender el islam Palma de Mallorca J.J. de Olañera, ed.
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Shah 1986 Idries Shah   El camino del sufi Barcelona Paidós
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Shah 1993 Idries Shah   La sabiduría de los idiotas. Cuentos de la tradición sufí Madrid EDAF, S.A.
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Shah 1997 Omar Ali Shah   El sufismo como terapia Madrid Editorial Sufi
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Shah 1998 Omar Ali Shah   La senda del buscador Madrid Editorial Sufi
Història civilització islam Àndalus Sharq 1984 Autors diversos   Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, núm. 1 (1984) Alacant Universidad de Alicante. Secretariado de Publicaciones
Història civilització islam arquitectura Stierlin 1996 Henri Stierlin   Islam, I:. Early Architecture from Baghdad to Cordoba Köln Benedikt Tasche Verlag GmbH
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme persa s08-14 Sufism1 1999 Diversos autors Leonard Lewisohn, editor The Heritage of Sufism, I: Classical Persian Sufism from its Origins to Rumi (700-1300) Oxford Oneworld
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme persa s12-16 Sufism2 1999 Diversos autors Leonard Lewisohn, editor The Heritage of Sufism, II: The Legacy of Medieval Persian Sufism (1150-1500) Oxford Oneworld
Antropologia espiritualitat religions islam sufisme persa s16-18 Sufism3 1999 Diversos autors Leonard Lewisohn & David Morgan, editors The Heritage of Sufism, III: Late Classical Persianate Sufism (1501-1750). The Safavid & Mughal Period Oxford Oneworld
Història civilització islam Thoraval 1996 Yves Thoraval   Diccionario de civilización musulmana Barcelona Larousse Planeta, S.A.
Literatura àrab medieval poesia clàssica islam Veglison 1997 Autors diversos   La poesía árabe clásica Madrid Hiperión
Història civilització islam Àndalus Vernet 1999 Juan Vernet   Lo que Europa debe al Islam de España Barcelona Quaderns Crema
Antropologia espiritualitat islam simbologia Wendel 2000 Tanja Al Hariri-Wendel Traduit de l'allemand par Christian Muguet Les symboles de l'islam Paris Éditions Guy Trédaniel
Història civilització islam erotisme literatura àrab Wright + Rowson 1997 Diversos autors J.W. Wright Jr. + Everett K. Rowson, editors Homoeroticism in classical arabic literature New York Columbia University Press

ismaïlisme

Bibliografia
Enllaços

isnad

[Chebel 1995: 218]: (Testimoni auditiu, i més tard "cadena" [silsila] de garants). A vegades força llarga, aquesta cadena permet d'autentificar la veracitat d'una "dita". L'isnad és una "referència", un "transmissor" (muh·addit) de les tradicions profètiques (fets, gestos, dites sibil·lines, expressions, humors, comentaris, etc.) formada segons una pedagogia ancestral molt rigorosa.

Els jardins d'Al-Àndalus
Darrera actualització: maig de 2004