Glossari d'Islamologia, S / Š /


Lletra S


Sa'adi Shirazi

Matèries Citació Autor(s) Títol Lloc Editorial Observacions
Literatura persa medieval prosa + poesia s13 Sa'adî 1474 Muslih bin ´Abdul·lah Sa´adi Gulistân Sa'adî Tehran Qadyani A cura de Hossein Ustaduli.
Literatura persa medieval prosa + poesia s13 Sa'adî 1994 Muslih bin ´Abdul·lah Sa´adi El Jardín de las Rosas Madrid Sufi Traducción del persa Omar Ali Shah.
 • Sa'adi de Shiraz

 • Sahl de Sevilla, Ibn (1212-1251)

  Matèries Citació Autor(s) Títol Lloc Editorial Observacions
  Literatura àrab medieval andalusina poesia s13 Sahl 1983 Ben Sahl de Sevilla Poemas Madrid Hiperión Selección, traducción, e introducción de Teresa Garulo.
  Literatura àrab medieval andalusina poesia s13 Sahl 1996 Ben Sahl de Sevilla Poemas Madrid Hiperión Selección, traducción, e introducción de Teresa Garulo. Nueva edición, bilingüe.
  Citació Interpretació Llengua Zona Títol Editora Format
  Sahl 1997 Omar Metioui, director musical Àrab Àndalus Marroc Obras maestras del canto andalusí: Ibn Sahl de Sevilla (1212-1251) Sony Classical Hispanica CD

  Schuon, Frithjof (1907-1998)

  Matèries Citació Autor(s) Títol Lloc Editorial
  Antropologia espiritualitat religions islam exegesi Schuon 1987 Frithjof Schuon Comprender el islam Palma de Mallorca J.J. de Olañera, editor
  Antropologia espiritualitat esoterisme poesia Schuon 1999 Frithjof Schuon Amor i vida. Poesies Palma de Mallorca J.J. de Olañeta, editor
 • FRITHJOF SCHUON, Métaphysicien, Maître spirituel et Artiste

 • Septem

  Ceuta.


  simbologia islàmica

  š

  Antropologia arquetipologia espiritualitat esoterisme islam Burckhardt 2001 Titus Burckhardt   Introduction aux doctrines ésotériques de l'islam París Dervy
  Antropologia arquetipologia espiritualitat islam simbologia Wendel 2000 Tanja Al Hariri-Wendel Traduit de l'allemand par Christian Muguet Les symboles de l'islam Paris Éditions Guy Trédaniel
  Antropologia arquetipologia espiritualitat religions islam Gimaret 1988 Daniel Gimaret   Les noms divins en Islam París Les Éditions du Cerf
  Antropologia arquetipologia espiritualitat religions islam exegesi Schuon 1987 Frithjof Schuon   Comprender el islam Palma de Mallorca J.J. de Olañera, ed.
  Antropologia arquetipologia espiritualitat religions islam filosofia persa Corbin 1971a Henry Corbin   En Islam iranien. Aspects spirituels et philosophiques, I: Le shî'isme duodécimain París Gallimard
  Antropologia arquetipologia espiritualitat religions islam filosofia persa Corbin 1971b Henry Corbin   En Islam iranien. Aspects spirituels et philosophiques, II: Sohrawardî et les platoniciens de Perse París Gallimard
  Antropologia arquetipologia espiritualitat religions islam filosofia persa Corbin 1971c Henry Corbin   En Islam iranien. Aspects spirituels et philosophiques, III: Les fidèles d'amour. Shî'isme et soufisme París Gallimard
  Antropologia arquetipologia espiritualitat religions islam filosofia persa Corbin 1971d Henry Corbin   En Islam iranien. Aspects spirituels et philosophiques, IV: L'École d'Ispahan. L'École Shaykhie. Le douzième imâm París Gallimard
  Antropologia arquetipologia espiritualitat religions islam sufisme persa Corbin 1987 Henry Corbin   L'homme de lumière dans le soufisme iranien Sisteron Éditions Présence
  Antropologia arquetipologia espiritualitat religions islam xiïsme iranià mazdeisme Corbin 1996 Henry Corbin   Cuerpo espiritual y Tierra celeste. Del Irán mazdeísta al Irán chiíta Madrid Ediciones Siruela
  Antropologia arquetipologia simbologia islam Chebel 1995 Malek Chebel   Dictionnaire des symboles musulmans. Rites, mystique et civilisation Paris Albin Michel

  silsila

  [Chebel 1995: 389]: Cadena iniciàtica ininterrompuda amb la intenció de conservar en la seua forma íntegra un h·adît des de la seua enunciació per part del Profeta. Termes relacionats: isnad.

  En el sufisme cadena de transmissió iniciàtica.


  Simonet, Francisco Javier

  [GEC: XIII, 611] (Màlaga 1829 -- Madrid 1897) Arabista i historiador. Catedràtic de llengua àrab a la universitat de Granada (1862). Ultra una Crestomatia arábigo-española (1881) publicada en col·laboració amb J. Lerchundi, destaquen els seus treballs sobre els mossàrabs a al-Andalus, sobretot Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes (1888) i Historia de los mozárabes de España (1897-1903).

  Simonet 1983a Francisco Javier Simonet Historia de los mozárabes de España, 1: Los virreyes (años 711 a 756) Madrid Ediciones Turner
  Simonet 1983b Francisco Javier Simonet Historia de los mozárabes de España, 2: De Abderramán I a Mohamed I (años 756 a 870) Madrid Ediciones Turner
  Simonet 1983c Francisco Javier Simonet Historia de los mozárabes de España, 3: Hasta la conquista de Toledo por Alfonso VI (años 870 a 1085) Madrid Ediciones Turner
  Simonet 1983d Francisco Javier Simonet Historia de los mozárabes de España, 4: Los últimos tiempos (años 1085 a 1492) Madrid Ediciones Turner

  sufí

  1. Relatiu o pertanyent al sufisme o als sufís. 2. Adepte del sufisme.


  sufisme

  [GEC 1980: XIV, 48]: Moviment asceticomístic de l'islam, considerat tradicionalment heterodox, a causa de les influències de religions no musulmanes (elements cristians, irànics, hindús i hel·lenístics) que conté. Enfront de l'islam primitiu, caracteritzat per la concepció d'un Déu inaccessible, ben aviat (segle VIII) sorgiren corrents místics, principalment a Basra (Hassan al-Basrî, mort el 728), a Medina i a la Meca, que preconitzaven l'amor i la bondat d'Al·là, així com la possibilitat de la unió mística. L'organització dels sufís en confraries --anàlogues a les dels mendicants cristians-- atenyé la seva esplendor el segle XII, en ésser acollit el sufisme oficialment en la forma temperada d'Algatzell (al-Gazzâlî), malgrat l'oposició irreductible dels grups hanbalita, xiïta i ibadita. El sufí recorre, a través d'etapes successives, els tres estadis de la via mística: aspirantat, progrés i terme. És indispensable el guiatge d'un mestre (muršid). La unió mística, descrita de diverses formes, que van des d'imatges eròtiques fins al monisme, ha inspirat una bona part de la lírica i de la narrativa àrab i persa. (DBP/JTR)

  Enllaços
  Bibliografia
  Matèries Citació Autor(s) Títol Lloc Editorial
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme ´Arabî Addas 1996 Claude Addas Ibn Arabî et le voyage sans retour París Éditions du Seuil
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme ´Arabî Asín 1981 Miguel Asín Palacios El Islam cristianizado. Estudio del "sufismo" a través de las obras de Abenarabi de Murcia Madrid Hiperión
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme andalusí Asín 1990 Miguel Asín Palacios Shadilies y alumbrados Madrid Ediciones Hiperión
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme persa Corbin 1987 Henry Corbin L'homme de lumière dans le soufisme iranien Sisteron Éditions Présence
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme ´Arabî Corbin 1993 Henry Corbin La imaginación creadora en el sufismo de Ibn ´Arabî Barcelona Ediciones Destino
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Ernst 1999 Carl W. Ernst Sufismo. Una introducción esencial a la filosofía y la práctica de la tradición mística del Islam Barcelona Ediciones Oniro, S.A.
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Guraieb 1976 José E. Guraieb El sufismo en el cristianismo y el islam Buenos Aires Kier, S.A.
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme ´Arabî Izutsu 1997a Toshihiko Izutsu Sufismo y taoísmo. Estudio comparativo de conceptos filosóficos clave, vol. 1: Ibn ´Arabî Madrid Ediciones Siruela
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Kabbani 1995 Shaykh Muhammad Hisham Kabbani Angels unveiled. A sufi perspective Chicago Kazi Publications, Inc.
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Massignon 2000 Louis Massignon La pasión de Hallaj. Mártir místico del Islam Barcelona Paidós
  Literatura àrab medieval iraquiana prosa sufisme s10 Nûrî 1999 Abû-l-Hasan al-Nûrî de Bagdad Moradas de los corazones Madrid Trotta
  Història civilització islam sufisme Popovic + Veinstein 1997 Alexandre Popovic + Gilles Veinstein, coordinadors Las sendas de Allah. Las cofradías musulmanas desde sus orígenes hasta la actualidad Barcelona Edicions Bellaterra
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Shah 1986 Idries Shah El camino del sufi Barcelona Paidós
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Shah 1993 Idries Shah La sabiduría de los idiotas. Cuentos de la tradición sufí Madrid EDAF, S.A.
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Shah 1997 Omar Ali Shah El sufismo como terapia Madrid Editorial Sufi
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme Shah 1998 Omar Ali Shah La senda del buscador Madrid Editorial Sufi
  Literatura persa medieval prosa narrativa sufisme s12 Sohravardî 1976 Shihâboddîn Yahyâ Sohravardî L'archange empourpré. Quinze traités et récits mystiques traduits du persan et de l'arabe sl Fayard
  Literatura persa medieval prosa filosofia sufisme s12 Sohravardî 1986 Shihâboddîn Yahyâ Sohravardî Le Livre de la Sagesse Orientale (Kitâb Hikmat al-Ishrâq) sl Verdier
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme persa s08-14 Sufism1 1999 Diversos autors The Heritage of Sufism, I: Classical Persian Sufism from its Origins to Rumi (700-1300) Oxford Oneworld
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme persa s12-16 Sufism2 1999 Diversos autors The Heritage of Sufism, II: The Legacy of Medieval Persian Sufism (1150-1500) Oxford Oneworld
  Antropologia espiritualitat religions islam sufisme persa s16-18 Sufism3 1999 Diversos autors The Heritage of Sufism, III: Late Classical Persianate Sufism (1501-1750). The Safavid & Mughal Period Oxford Oneworld

  Lletra Š


  Ibn S·ara Aš-Šantarînî (m. 517/1123)

  [Šantarînî 2001] = Ibn S·âra Aš-Šantarînî + Teresa Garulo, recopilación, edición, traducción y estudio / Poemas del fuego y otras casidas / Edición bilingüe / Hiperión / Madrid / 2001 / ISBN 84-7517-683-6 / Àrab + Espanyol / Literatura àrab andalusina medieval poesia.


  Lletra S·


  s·alât (pl. s·alawât)

  Oració, pregària, salà; al-fajr: pregària de l'alba, de l'aurora; as·-s·ubh: pregària de l'aurora; al-išrâq: pregària de l'eixida del sol, del solixent; ad·-d·uh·â: pregària de l'eixida del sol, del solixent; az·-z·uhr: pregària del migdia, del migjorn; al-‘as·r: pregària de la vesprada, de la tarda; al-magrib: pregària del capaltard, del capvespre, del crepuscle, de l'horabaixa, de la poqueta nit, de la posta de sol; aš-šâhid: pregària del capvespre; al-‘atma: pregària de vespres; al-‘išâ’: pregària de la nit, del vespre; al-layl: pregària de la mitja nit.

  Els jardins d'Al-Àndalus
  Darrera actualització: maig de 2004-novembre de 2006