La Terra d'Enlloc / Traduccions

André Breton

(Tinchebray, Orne, 1896 - 
París 1966)

Traducció catalana i espanyola 
de Salvador Jàfer


NON-LIEU

Art des jours art des nuits
La balance des blessures qui s'appelle Pardonne
Balance rouge et sensible au poids d'un vol d'oiseau
Quand les écuyeres au col de neige les mains vides
Poussent leurs chars de vapeur sur les prés
Cette balance sans cesse affolée je la vois
Je vois l'ibis aux belles manières
Qui revient de l'étang lacé dans mon coeur
Les roues du rêve charment les splendides ornières
Qui se lèvent très haut sur les coquilles de leurs robes
Et l'étonnement bondit de-ci de-là sur la mer
Partez ma chère aurore n'oubliez rien de ma vie
Prenez ces roses qui grimpent au puits des miroirs
Prenez les battements de tous les cils
Prenez jusqu'aux fils qui soutiennent les pas des
    danseurs de corde et des gouttes d'eau
Art des jours art des nuits
Je suis à la fenêtre très loin dans une cité pleine d'épouvante
Dehors des hommes à chapeau claque se suivent
    à intervalle regulier
Pareils aux pluies que j'aimais
Alors qu'il faisait si beau
"A la rage de Dieu" est le nom d'un cabaret où je suis
    entré hier
Il est écrit sur la devanture blanche en lettres
    plus pâles
Mais les femmes-marins qui glissent derrière les vitres
Sont trop heureuses pour être peureuses
Ici jamais de corps toujours l'assassinat sans preuves
Jamais le ciel toujours le silence
Jamais la liberté que pour la liberté

André Breton, Le revolver à cheveux blancs (1932),
dins Claire de terre, Éditions Gallimard, 1966.


Traducció catalana

SOBRESEÏMENT

Art dels dies art de les nits
La balança de les ferides que s'anomena Perdona
Balança roja i sensible al pes d'un vol d'ocell
Quan les amazones de coll de neu amb mans buides
Projecten llurs carns vaporoses sobre els prats
Aquesta balança tothora enfollida jo la veig
Veig l'ibis de belles maneres
Que retorna de l'estany llaçat dins el meu cor
Les rodes del somni encisen els esplèndids carreranys
Que s'alcen ben amunt sobre les petxines de llurs vestits
I la sorpresa rebota per ací i per allà damunt la mar
Parteix aurora estimada no oblides res de la meua vida
Pren aquestes roses que grimpen al pou dels miralls
Pren els batements de totes les pestanyes
Pren fins i tot els fils que sostenen els passos
dels ballarins de corda i de les gotes d'aigua
Art dels dies art de les nits
M'estic a la finestra ben lluny en una ciutat plena d'espant
A fora homes amb capells de clac se succeeixen
    a intervals regulars
Semblants a les pluges que jo estimava
En els temps en què feia bon temps
"La ràbia de Déu" és el nom d'un cabaret
    on vaig entrar ahir
És escrit a l'aparador blanc en lletres
    més pàl·lides
Però les dones-mariners que llisquen darrere els vidres
Són massa felices per a ser porugues
Ací no hi ha cossos sinó assassinats sense proves
No hi ha cel sinó silenci
No hi ha cap llibertat si no és la llibertat

André Breton, El revòlver de cabells blancs (1932)


Traducció espanyola

SOBRESEIMIENTO

Arte de los días y de las noches
La balanza de las heridas que se llama Perdona
Balanza roja y sensible al peso de un vuelo de pájaro
Cuando las amazonas de cuello nevado
    con las manos vacías
Empujan sus vaporosas carnes sobre los prados
Esta balanza siempre enloquecida yo la veo
Veo el ibis de bellas maneras
Que regresa del estanque atado en mi corazón
Las ruedas del sueño encantan los espléndidos carriles
Que se elevan bien alto sobre las conchas de sus vestidos
Y el asombro salta de aquí para allá sobre el mar
Partid querida aurora no olvidéis nada de mi vida
Tomad estas rosas que trepan por el pozo de los espejos
Tomad hasta los hilos que sostienen los pasos
de los danzarines de cuerda y de las gotas de agua
Arte de los días y de las noches
Estoy en la ventana muy lejos en una ciudad llena
    de espanto
Afuera hombres con sombrero de clac se suceden
    en intérvalos regulares
Parecidos a las lluvias que yo amaba
cuando solía hacer buen tiempo
"La rabia de Dios" se llama un cabaret
    donde entré ayer
Aparece escrito su nombre en el escaparate blanco en letras
    más pálidas
Pero las mujeres-marinos que se deslizan
    detrás de los vidrios
son demasiado dichosas para ser temerosas
Aquí nunca hay cuerpos sino asesinatos sin pruebas
Nunca hay cielo sólo silencio
Nunca otra libertad sino la libertad.

André Breton, El revólver de cabellos blancos (1932)

Esta traducción está dedicada a mi amigo
Héctor Miguel desde lo más profundo del corazón

© Salvador Jàfer i Sanxis
[La Terra d'Enlloc: Produccions Alternatives]
València, febrer de 1999-octubre de 1999