La Terra d'Enlloc / Traduccions

GUIDO CAVALCANTI

(Florència 1259-Sarzana 1300)


Rima II (text italià)

Rima II (traducció catalana)

Edició consultada: Cavalcanti, Guido, Rime, a cura di Giulio Cattaneo, Torino, Giulio Einaudi editore, («Poesia», 45), 1967 2a. Primera edició: [NO]: Tres textos robats, pàgs. 92-93.


Rima II

Avete·n vo' li fior, e la verdura
E ciò che luce od è bello a vedere;
Risplende piú che sol vostra figura:
Chi vo' non vede, ma' non pò valere.

In questo mondo non ha creatura
Sí piena di bieltà né di piacere;
E chi d'amor si teme, lu·assicura
Vostro bel vis, a tanto·n sé volere.

Le donne che vi fanno compagnia
Assa' mi piaccion per lo vostro amore;
Ed i' le prego per lor cortesia

Che qual piú può piú vi faccia onore
Ed aggia cara vostra segnoria,
Perchè di tutte siete la migliore.


Rima II

(Traducció catalana)

A Júlia Benavent

Teniu en vós les flors i la verdura
I allò que lluu o es fa més bell de veure.
Resplendeix més que el sol vostra figura:
Qui no us ha vista no pot valor treure.

En aquest món no hi ha cap criatura
Que tal plaer i bellesa puga extreure.
A qui més tem l'amor bé que el fretura
El vostre rostre bell que en si vol heure.

Les dones que vos fan de companyia
Massa que em plauen per lo vostre amor;
Tant que els demane per llur cortesia

Que qui més puga més us faça honor
I estime fort la vostra senyoria
Perquè de totes vós sou la millor.


Recital: Nocturn Imperi
Veu: Salvador Jàfer
Música: Francesc M. Falcó


© Salvador Jàfer i Sanxis
[La Terra d'Enlloc: Produccions Alternatives]
València, març de 1998-octubre de 1999