La Terra d'Enlloc / Rodamón F


falisc | fang | fante | farsi |


falisc, -a

[GEC, VII, 280]: HIST Individu pertanyent a un poble de l'Etrúria meridional. La capital dels faliscs era Falerii Veteres. Poble de raça itàlica, parlava un dialecte llatí, influït per l'etrusc i tenia una cultura influïda per la llatina i l'etrusca. Formà part de l'amfictionia etrusca i lluità contra Roma, fins que hi establí una aliança, que durà del 343 al 339 aC.

fang

(pamue) Llengua bantu parlada al Gabon i Guinea Ecuatorial.

fante

dialecte de l'akan.

farsi

Denominació per al persa.

fenici (AF)

feroès (IE)

fiji (AN)

fijià-rotumà

finès

finès (UI)

finès septentrional

fino-lapó

fino-permià

fino-úgric

fino-volgaic

fon

Llengua kwa parlada Benin.

francès (IE)

franco-provençal (IE)

frigi (IE)

traco-frigi.

frisó (IE)

friülà (IE)

ful

llengua del grup atlàntic, és una de leslinguae francae de l'Àfrica occidental.

fulbe

pul

fultulde (NK)

fur (NS)

Llengua de la família nilo-sahariana parlada al Sudan.