La Terra d'Enlloc / Textos de la literatura universal / Literatura francesa (s. XX)

HENRI MICHAUX
(Namur 1899-París 1984)


ICEBERGS

Icebergs, sans garde-fou, sans ceinture, où des vieux cormorans abattus et les âmes des matelots morts récemment viennent s'accourder aux nuits enchanteresses de l'hyperboréal.

Icebergs, Icebergs, cathédrales sans religion de l'hiver éternel, enrobés dans la calotte glaciaire de la planète Terre.

Combien haut, combien purs sont les bords enfantés par le froid.

Icebergs, Icebergs, dos du Nord-Atlantique, augustes Boudhas gelés sur des mers incontemplées, Phares scintillantes de la Mort sans issue, le cri éperdu du silence dure des siècles.

Icebergs, Icebergs, Solitaires sans besoin, des pays bouchés, distants, et libres de vermine. Parents des îles, parents des sources, comme je vous vois, comme vous m'êtes familiers...

1934


ICEBERGS

Icebergs, sense barana, sense cintura, on tot de vells cormorans abatuts i les ànimes dels mariners morts recentment vénen a repenjar-se durant les nits encantadores de l'hiperbori.

Icebergs, icebergs, catedrals sense religió de l'hivern eternal, abrigats en el casquet glaçat del planeta Terra.

Que alts, que purs que són els teus bords infantats pel fred.

Icebergs, icebergs, espatlla del Nord-Atlàntic, augustos(1) budes glaçats sobre mars incontemplades, Fars resplendents de la Mort sense sortida, el crit desenfrenat del silenci fa segles que dura.

Icebergs, icebergs, Solitaris sense necessitat, països tancats, distants i lliures de porqueria. Pares de les illes, pares de les deus, com us veig, com em sou familiars.

1934


Henri Michaux. La nit es mou. Versió de Manuel de Pedrolo. Frontispici i il·lustracions de J. Pla-Narbona. Barcelona. Editorial Rocas. Beatriu de Dia, 4. 1966. Traducció al català: pàg. 54. Text francès: pàg. 77.

Salvador Jàfer. Navegant obscur: «Oceans», Navegant obscur.

Digitalització: dimarts, 24 de juny de 2008, dia de sant Joan.

(1) En la versió de Manuel de Pedrolo apareix aquest adjectiu en la forma augustes. Com que la paraula buda és masculina, la forma normativa acceptada actualment hauria de ser augusts o augustos.