La Terra d'Enlloc / Visual

Salvador Jàfer

Poesia visual
i altres visions gràfiquesSerp de l'energia cōsmica