Salvador Jàfer

[Estudis] [Docència] [Tribunals
[Investigació] [Concursos] [Publicacions]


Així he intentat sobreviure des que vaig arribar a València l'any 1970 per estudiar Filosofia i Lletres. De llavors ençà han passat milers de coses dolces i amargues i, malgrat que aquesta ciutat és "droga dura" per als que ens hi hem quedat a viure, me l'estime, com totes les coses que odies i estimes alhora, perquè ha estat l'àmbit on he conegut tota la gent que vull i totes les coses per les quals encara gose somiar.

Estudis i titulacions

Llicenciatura en Filosofia i Lletres (Filologia Moderna: Filologia Francesa i Italiana), Universitat de València (1978).

Grau Superior dels cursos de Lingüística Valenciana i la seua didàctica, ICE, Universitat de València (1978).

Mestre de Català, ICE, Universitat de Barcelona (1980).

Grau de Llicenciatura, Facultat de Filologia, Universitat de València (1985).

Cursos de doctorat. Universitat de València:

  • L'edició crítica de textos (1986).
  • La Decadència (1986).
  • La literatura del País Valencià 1939-1962 (1986).
  • Novela corta en el siglo XVII español (1986).
  • La literatura del Xarq al-Àndalus (1994).
Mestre de Valencià, Generalitat Valenciana (1992).

Primer curs de Llengua Àrab. Escola Oficial d'Idiomes de València (1991-92).

Primer curs de Llengua Russa. Escola Oficial d'Idiomes de València (1991-92).

Certificat d'Aptitud en Valencià. Escola Oficial d'Idiomes de València (1992).

Certificat de Grau Superior. Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, Generalitat Valenciana (1992).

Certificat de Capacitació Tècnica en Llenguatge als Mitjans de Comunicació, Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, Generalitat Valenciana (1992).

Segon curs de Llengua Àrab. Escola Oficial d'Idiomes de València (1993).

Segon curs de Llengua Russa. Escola Oficial d'Idiomes de València (1993).

Primer curs de Llengua Anglesa. Escola Oficial d'Idiomes de València (1993).

Professor de Català a l'Escola Oficial d'Idiomes de València (1994-2014).


Experiència laboral i docent

Professor de Lingüística Valenciana als «Cursos de Lingüística Valenciana i la seua didàctica», ICE, Universitat de València (1975-1985).

Professor de Llengua i Literatura Catalanes al «Centre Carles Salvador», València, (1976-1979).

Professor de Llengua i Cultura Espanyoles al CILCE (Centro Internacional de Lengua y Cultura Española) València (1978).

Professor de Llengua i Literatura Catalanes al «Seminari de Llengua i Cultura del País Valencià», València (1979).

Professor de Llengua i Literatura Catalanes a l'Institut de Batxillerat «Blasco Ibáñez» de Cullera, (1978-1983).

Professor ajudant de Gramàtica Normativa Valenciana I i II al Departament de Filologia Catalana (Facultat de Filologia) de la Universitat de València, (1985-86).

Professor col·laborador de Gramàtica Normativa Valenciana I i Introducció a la història de la literatura del País Valencià al Departament de Filologia Catalana (Facultat de Filologia) de la Universitat de València, (1986-87).

Professor associat de Gramàtica Normativa Valenciana I i Comentari de textos literaris catalans al Departament de Filologia Catalana (Facultat de Filologia) de la Universitat de València, (1987-1989).

Assessor lingüístic de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) (1989-1992).

Professor de Traducció Literària Espanyol-Català al Curs de Postgrau de Traducció, Universitat «Jaume I» de Castelló de la Plana (1993).

Tècnic Mitjà de Promoció Lingüística. Universitat de València (1993-1994).

Professor de Valencià a l'Escola Oficial d'Idiomes de València (1994-2014)


Tribunals

Vicepresident de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de la Conselleria d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, (1986-88).


Investigació

«Lo somni de Joan Joan» (1497). Estudi historicoliterari. Memòria de llicenciatura dirigida pel Dr. Vicent Salvador i Liern, Universitat de València, Departament de Filologia Catalana (1985).

L'obra de Jaume Gassull (1450?-1516?). Edició i estudi. En projecte.

La filosofia de l'amor en Ibn 'Arabî i Ramon Llull. Treball de doctorat. Departament de Filologia Catalana, 1994.


Premis i concursos

Finalista del Premi de Poesia «Vicent Andrés Estellés» de l'Editorial Tres i Quatre, València (1973): L'esmorteïda estela de la platja.

Finalista del Premi de Poesia «Ausiàs Marc» de l'Ajuntament de Gandia (1974): El foc m'esguarda.

Englantina d'Or als Jocs Florals de l'Ajuntament de Barcelona (maig de 1982): Oda estranya a València.

Premi de la Crítica de Poesia «Ciutat de València», gener de 1985: Els caçadors salvatges.

Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians (Poesia). El desert.


© Salvador Jàfer i Sanxis
La Terra d'Enlloc
València, febrer de 1998-gener de 2016