Salvador Jàfer

Produccions UTOPIA

(1974-2008)

"Oceans, oceans, oceans, oceans,
oberts als almiralls d'extemporals navilis"

Gramàtica catalana  |  Articles diversos  | Pròlegs i estudis  | Traduccions  | Poesia | Discografia | Vídeo | Teatre  | Sobre l'autor | Laboràlia


Gramàtica catalana

Tots tres volums foren redactats per un equip dirigit per l'ICE de la Universitat de València compost per J. Barberà, J. R. Borràs, J. Colomina, A. Guirau, S. Jàfer, J. Llorca, J. Pérez Montaner, J. Ponsoda, V. Simbor.

Articles diversos

Pròlegs i estudis

Traduccions

Poesia

Discografia

Vídeo

Teatre

Sobre Salvador Jàfer


Caįador salvatge

© Salvador Jàfer i Sanxis
La Terra d'Enlloc - Produccions Utopia
València, febrer de 1998-gener de 2008