Glossari d'Islamologia, X


xiisme

[GEC 1980: XV, 729-30]: Secta islàmica sorgida amb motiu de la successió del tercer califa de l'islam en ésser desposseït ‘Alî ibn Abî T·âlib per Mu’âwiyya I. Bé que de bon principi es presentà com un partit pro-àrab que defensà el caracter hereditari del califat enfront dels omeies, aviat el xiisme prengué el caire d'un moviment religiós i extremista i reclutà nombrosos adeptes entre els pobles sotmesos i entre les classes baixes, sobretot a l'Iran, com a conseqüència del matrimoni de H·usayn ibn ‘Alî amb la filla del darrer sobirà sassànida. Les diferències del xiisme respecte a l'ortodòxia sunnita no eren únicament de caire polític, sinó que evolucionaren en formulacions religioses ben diverses, sobretot pel que fa a la doctrina de l'imamat, segons la qual la direcció espiritual de la comunitat correspon exclusivament a ‘Alî i als seus descendents. D'entre ells, un era elegit imam, considerat semidiví i dipositari dels coneixements secrets que havia rebut ‘Alî del mateix profeta. Atès que fou perseguit pel poder temporal, el xiisme introduí la noció de passió i la valoració del sofriment com a mitjà de salvació, elements desconeguts en l'islam ortodox. Així mateix, els xiïtes discrepen de la versió oficial de l'Alcorà, que acusen d'haver suprimit diversos passatges relatius a ‘Alî; creuen que l'única autoritat qualificada per a fixar la interpretació de la llei és la dels seus imams, rebutgen el consens establert secularment per la comunitat i, quant al culte, a diferència de l'islam sunnita, practiquen també el pelegrinatge a les tombes dels primers imams i a les d'altres màrtirs de la secta. Durant el califat abbàssida el xiisme es dividí en nombroses subsectes, entre les quals destaquen la imamita, la ismaïlita, la nussairita, la zaidita, etc, i ha inspirat, al llarg del temps, altres moviments religiosos, com l'assassí, el càrmata, el fatimita, el drus, el babisme i el bahaisme. Actualment els seus adeptes constitueixen un 9% del conjunt dels musulmans. El xiisme ha experimentat un fort reviscolament a l'Iran, on ha assolit el poder amb l'ayatollah Khomeyni (1979), i a d'altres països musulmans, on es mostra com més va més actiu. (Dolors Bramon)
Enllaços
Ahlu-l-bayt
AhlulBayt Discussion Forum
Al-Islam
Ansar Al-Hussain page ( Sunni-Shiai Dialogue)
Elementos messiânicos na seita ismaelita de Alamut (1-4)
Islam Oriente
Imam Ali
Ismaili Net
ITF Home page
Karbala OnLine Cyber Hussainiyah Karbala.com, Karbala.net, Karbala.org, KarbalaOnline.com
Organización Islámica Argentina
Shi'a Islam
Shia News Front Page
Shia News Articles Islam Imam Mahdi (AS) - The Twelfth Imam - According to the Traditions and Scholars of Ahl e Sunnah
Shia Sites (al-shia.com , al-shia.org , al-shia.net , aalulbayt.org)
The Ahl Al-Bayt Home Page
The Institute of Ismaili Studies
Ya Hosein