La Terra d'Enlloc / Poesia

Salvador Jàfer

08. [PI] Poemes independents
(1982-1993)


Índex cronòlogic

  1. Oda estranya a València (1982)
  2. La barca del temps (1982)
  3. Érem de seda (1983)
  4. L'energia és el subjecte del poema (1983-1984)
  5. Europa (1984)

© Salvador Jàfer i Sanxis
[La Terra d'Enlloc: Produccions Alternatives]
València, març de 1998-juny de 2001