La Terra d'Enlloc / Àndalus / Sufisme

Bismillah

La filosofia de l'amor

en Ibn Al-´Arabî de Múrcia

(560 h. / 1165? c. - 638 h. / 1240 c.)

i en Ramon Llull de Mallorca

(1231/1233-1315)


Salvador Jàfer

(València, maig de 1994-juny de 1998)


Índex

 1. Ibn Al-´Arabî de Múrcia, «el Fill de Plató»
 2. L'amor místic en el pensament d'Ibn Al-´Arabî
 3. El «Tractat de l'amor místic» d'Ibn Al-´Arabî
 4. El grau místic de l'amor
  1. Els sobrenoms i els fenòmens propis de l'amor
  2. L'amor absorbent
  3. L'objecte de l'amor només és Déu
  4. L'objecte de l'amor és inexistent
  5. L'amor concilia els contraris
  6. Classes d'amor
 5. L'amor diví
  1. L'amor de Déu a l'home i els seus motius
  2. L'amor de l'home a Déu i els seus motius
  3. L'amor a Déu per Déu
  4. L'amor de Déu amb Déu
  5. Natura, fi i principi de l'amor
 6. L'amor espiritual
  1. Essència de l'amor espiritual
 7. L'amor físic
  1. Essència de l'amor físic
  2. L'amor físic en Déu
  3. L'amor físic en les criatures
  4. Els sofismes de l'amor: la irracionalitat de l'amor
 8. Els fenòmens que s'observen en els qui amen Déu
  1. La consumpció
  2. El llanguiment
  3. El desig ardent
  4. La follia d'amor
  5. Els sospirs
  6. La malenconia amorosa
 9. Les qualitats que han de posseir els amants de Déu
 10. La filosofia de l'amor en l'obra de Ramon Llull
 11. La concepció lul·liana de l'amor i el misticisme islàmic
 12. Les estratègies de l'amor entre l'«amic» i l'«amat»
  1. La ciència amorosa com a art
  2. La fenomenologia de l'amor
  3. La metodologia de la recerca amorosa
  4. L'Amat perfecte
  5. La unió mística com a ciència suprema
 13. «El llibre d'Amic e Amat» com a adaptació cristiana de l'amor místic sufí
 14. Bibliografia
 15. Notes
   

Rosa de l'amor perfecte


© Salvador Jàfer i Sanxis
[La Terra d'Enlloc: Produccions Alternatives]

València (Xarq al-Àndalus), juny de 1998-maig de 2001