En el nom de Déu

L'Orient d'Alandalús

Bibliografia personal, provisional, incompleta i aleatòria per a una aproximació a la història i a la cultura dels països islàmics (amb especial referència a Alandalús i als països circumdants)


Citacions: Se citen les obres per any d'edició i primer cognom de l'autor entre clàudators. La referència bibliogràfica desenvolupada ve donada pel signe d'equivalència =.


Enllaços interns

Bibliografia mínima


Enllaços externs


© Salvador Jàfer i Sanxis
La Terra d'Enlloc
València, maig de 1998-juliol de 2008