Salvador Jàfer

ARTICLES I PROSES DIVERSES


 • «L'adaptació del professorat a la normalització lingüística», en col·laboració amb Vicent Simbor, Jornades de bilingüisme, València: Universitat de València, ICE, 1979, ps. 79-83.
 • «Converses al voltant de tres copes de líquid daurat. Improvisacions sobre una taula de blau electromagnètic», ACAC (Revista de l'Associació Cultural de Cullera), núm. 0 (1983), ps. 5-7.
 • «Polisari: la veu de la llibertat», Els Quatre Cantons, núm.3 (1983-84), Altea, ps. 29-32.
 • «Matèria primera». Per a un catàleg d'exposició d'Evarist Navarro (1984)
 • «Pels camins dels inques. Perú: el desert, la jungla i les altures», El Temps, núm. 8 (1984), ps. 98-99.
 • «L'energia és el subjecte del poema», en «Situació de la poesia valenciana actual», Raval, núms. 4-5 (1984), Baix Maestrat, ps. 11-13.
 • «Dino Campana: notícia d'un pelegrinatge», en col·laboració amb Júlia Benavent, Encontre, núm. 2 (1986), València, ps. 98-99.
 • «Elogi de la quotidianitat. Sobre l'edició i transcripció del Llibre de comptes del Consell de Catarroja», El Butlletí. Informació Municipal de Catarroja,núm. 40 (1985), p. 12.
 • «L'energia és el subjecte del poema», L'espai del vers jove. Mostra poètica 85, València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, 1985, ps. 23-28.
 • «Valencia revisitada. Una exposición sobre imágenes y palabras de los siglos XIV y XV», El País (6-XII-1985), En cartel, p. 16.
 • «Pierre Vilar: l'obstinació crítica», El Temps, núm. 99 (1986), p. 66.
 • «Lluís Llach: triangle de foc, cant de l'aire», El Temps, núm. 98 (1986), p. 66.
 • «Temps a El Temps, però sense encantar-se», núm. 100 (1986), p. 98.
 • «Narcís Serra: senyor de la guerra», El Temps, núm. 101 (1986), p. 66.
 • «Jordi Pujol: el poder de fortuna», El Temps, núm. 102 (1986), p. 66.
 • «Amadeu Fabregat: la lluna, falla folla», El Temps, núm. 103 (1986), p. 66.
 • «Manuel Girona: la realitat i els somnis», El Temps, núm. 104 (1986), p. 66.
 • «Postciencistes i descamisats», El Temps, núm. 106 (1986), p. 66.
 • «Una poètica salvatge», El Temps, núm. 109 (1986), p. 60.
 • «Joan Cerveró: el tam-tam dels peixos», Tramesa d'art en favor de la creativitat, València: Ajuntament, 1987, p. 58.
 • «Revista de filologia» ressenya de Caplletra, 1, El Temps, núm.145 (1987), p. 71.
 • «Més enllà del zero i ben a prop de la terra hi ha Joan Brossa assegut al balancí», El Temps, núm. 149 (1987), ps. 39-40.
 • «Per una nova catalanitat», El Temps, núm. 237 (1988), p. 97.
 • «Sobre l'elocució en la recitació de textos poètics», en col·laboració amb Josep Ballester, dins La llengua als mitjans de comunicació. Actes de les Jornades sobre la Llengua Oral als mitjans de comunicació valencians, organitzades per l'Institut de Filologia Valenciana (València, 1987), Antoni Ferrando, ed., València: Institut de Filologia Valenciana, Universitat de València, ps. 249-52.
 • «Els escriptors contra la guerra», Levante (31/I/1991). Article contra la Guerra del Golf, escrit i signat per un col·lectiu d'escriptors.
 • «Las rebajas de la liquidación lingüística», El País, Comunidad Valenciana (08/VIII/1991. Article col·lectiu signat per Cèsar Aparício, Laura Ballester, Àlvar Banyó, Marisa Bolta, Francesc Esteve, Toni Mollà, Carme Mompó, Joaquim Naval, Daniel Pérez, Josep E. Pérez, Heike van Lawick.
 • «Les rebaixes de la liquidació lingüística», Avui (09/VIII/1991). Versió catalana de l'article anterior signat pel mateix col·lectiu.
 • «TVV: una caríssima televisió barata», El Temps, núm. 384 (1991), ps. 34-35. Article escrit i signat per Cèsar Aparício, Àlvar Banyó, Francesc Esteve, Josep E. Pérez i Daniel Pérez.
 • «Contraportada» de Joan Navarro, Drumcondra, València: Tres i Quatre («Narratives 3 i 4), 30», 1991.
 • «El nom del Ràfol», Cinquantenari de la imatge del Diví Salvador, El Ràfol de Salem, agost de 1992, ps. 16-18.
 • «La recuperació del nostre patrimoni col·lectiu», Cinquantenari de la imatge del Diví Salvador, El Ràfol de Salem, agost de 1992, ps. 21-24.
 • «El nom de Salem», 300 aniversari del Miracle de Sant Miquel (1694-1994), Salem, 1994, p. 50.
 • «La filosofia de l'amor en Ibn Al-´Arabî i Ramon Llull», València, març de 1994.
 • «L'escriptura de població de la baronia del Ràfol i l'Alcúdia (1611): la seua significació històrica», Albaida: Diputació Provincial de València / Ajuntament del Ràfol de Salem, 1996.
 • Utopia: La Terra d'Enlloc, 1999.
 • El nombre de Al-Ándalus, Webislam, 2000.
 • Sobre la conquista árabe de Hispania, 2000.
 • «Al-madînatu-l-baydà», 40é aniversari. Institut J. Segrelles (1963-2004), Albaida, 2004, p. 77-80.
 • «Elegia per a la foia de Salem», Jocs florals a Cavanilles. Art, natura i poesia, Universitat de València, 2005, p. 168.
 • «El dret de somiar», Crònica. Especial Festes d'Ontinyent 2005, núm. 557, p. 84-85.
 • «El cor», Crònica. Tribuna d'opinió d'Ontinyent i la Vall d'Albaida, núm. 650, agost de 2007, pàgs. 40-41.
 • «La cullera morisca», Llibret de festes del Diví Salvador, agost de 2009.
 • «Sobre la làpida de Xàtiva», 2004-2009.

A la Terra d'Enlloc
© Salvador Jàfer i Sanxis
La Terra d'Enlloc
València, març de 1998-agost de 2009